Internetas studentų namuose

Studentai, turintys asmeninius kompiuterius ir gyvenantys Universiteto studentų namuose, gali naudotis Universiteto kompiuterių tinklo paslaugomis (viename kambaryje prie kompiuterių tinklo jungiamas tik vienas kompiuteris).

Naudojimosi instrukciją galima rasti Informacinių technologijų centro tinklalapio skiltyje "Jungimasis prie kompiuterinio tinklo Studentų namuose".