Viešojo administravimo krypties papildomos studijos

Papildomųjų studijų vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab.
Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu


Papildomosios studijos
yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos studijoms. Papildomosios studijos organizuojamos šiais atvejais:


Kviečiame kolegijų absolventus studijuoti Viešojo valdymo fakulteto magistrantūros studijose!

Viešojo valdymo fakultete yra organizuojamos Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos, kurias baigę Kolegijų absolventai gali stoti į fakultete vykdmas magistrantūros studijas.

Papildomų studijų organizavimas:

Asmenims, turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą viešajame sektoriuje ir pretenduojantiems į viešojo administravimo krypties papildomas studijas, organizuojamas motyvacinis pokalbis. Motyvacinio pokalbio metu, įvertinus motyvaciją studijuoti ir kompetencijas įgytas viešajame sektoriuje, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į viešojo administravimo magistrantūros studijas.

Kolegijų absolventams, baigusiems tos pačios krypties studijų programą, organizuojamas motyvacinis pokalbis, kurio metu yra vertinama motyvacija studijuoti ir įgyta kompetencija. Motyvacinio pokalbio pagrindu priimamas sprendimas dėl galimybės pretenduoti į pasirinktas magistrantūros studijas.

Baigta studijų kryptisStudijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūrojePriėmimo į studijas procedūra
Turizmo vadybaTurizmo sektoriaus valdymasMotyvacinis pokalbis
Sporto vadybaSporto industrijų vadybaMotyvacinis pokalbis


Viešojo administravimo krypties papildomų studijų dalykai:
Privalomi:
• Viešojo administravimo teorijos
• Viešosios politikos analizė
• Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas*
Alternatyviai pasirenkami (pasirenkami du dalykus iš keturių siūlomų):
• Viešosios teisės pagrindai*
• Žmogiškųjų išteklių vadyba*
• Politologija*
• Vadyba*


Studentams/Klausytojams, studijavusiems kitoje aukštojoje mokykloje, gali būti įskaitomi kai kurie dalykai.