Studijų dalykai

Studijų programos smulkus aprašas


Studijų dalykų išdėstymas

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN218M110810

Magistro baigiamasis darbas

6

SN218M110815

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN218M110809

Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos teorijos

6

SN218M110806

Viešųjų ryšių strategijos

6

SN218M110807

Viešųjų ryšių teorija ir praktika

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN218M110811

E-marketingas ir rinkos tyrimai

6

SN218M110812

Intelektinė nuosavybė

6

SN218M110804

Magistro baigiamasis darbas

6

SN218M110808

Strateginis projektų valdymas

6

SN218M110818

Technologinių inovacijų vadyba ir komunikacija

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

SN218M110805

Magistro baigiamasis darbas

18

Pasirenkamieji dalykai

12

SN218M110813

Interesų grupės ir lobizmas

6

SN218M110814

Kūrybiniai vadybos ir lyderystės metodai

6

SN218M110819

Socialiniai konfliktai, jų dinamika ir valdymas

6  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747