Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 
Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN718M102915

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN718M102907

Organizacijų teorijos

6

SN718M102901

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

SN718M102916

Viešojo sektoriaus reformų politika

6

SN718M102902

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN718M102908

Magistro baigiamasis darbas

6

SN718M102904

Sprendimų priėmimo teorija

6

SN718M102903

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

SN718M102906

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN718M102913

Administracinė atsakomybė

6

SN718M102912

Etika valstybės tarnyboje

6

SN718M102911

Strateginis planavimas

6

SN718M102914

Viešojo sektoriaus strateginė rinkodara

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN718M102910

Lyginamoji viešoji politika

6

SN718M102909

Magistro baigiamasis darbas

24