Studijų dalykai


Tarptautinė finansų sistema, Verslo sistemų ekonomikos teorijos, Verslo projektų valdymas, Verslo sistemų ekonomika ir politika, Verslo sistemų konkurencingumas, Verslo rizikos valdymas, Mikroekonominė ir makroekonominė analizė.

Ši studijų programa nuo kitų ekonomikos krypties programų skiriasi savo turiniu, nes programoje yra aktualios verslumą ugdančios bei į šiuolaikinio verslo ekonomiką orientuotos disciplinos, leidžiančios identifikuoti problemas, suvokti verslo funkcionavimo ryšius su įvairiais ekonomikos subjektais, rizikos valdymą, atlikti ekonomikos situacijos analizę ir pan. Be to, teikiama programa skiriasi apimtimi ir trukme nuo panašaus pobūdžio programų, įgyvendinamų kituose Lietuvos universitetuose, kuriuose vyrauja ekonomikos programos.

Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SL120M109510

Mikroekonominė ir makroekonominė analizė

6

SL120M109513

Tarptautinė finansų sistema

6

SL120M109511

Verslo sistemų ekonomika ir politika

6

SL120M109501

Verslo sistemų ekonomikos teorijos

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SL120M109502

Magistro baigiamasis darbas

3

SL120M109517

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SL120M109515

Verslo projektų valdymas

6

SL120M109506

Verslo sistemų konkurencingumas

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

SL120M109503

Magistro baigiamasis darbas

6

SL120M109507

Verslo rizikos valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

SL120M109509

Tarptautinė prekyba paslaugomis

6

SL120M109508

Tarptautinė rinkodara

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

SL120M109519

Investicijų analizė ir valdymas

6

SL120M109520

Skaitmeninė ekonomika ir mokėjimų rinkos

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SL120M109504

Magistro baigiamasis darbas

21

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747