Studijų dalykai


Tarptautinė finansų sistema, Verslo sistemų ekonomikos teorijos, Verslo projektų valdymas, Verslo sistemų ekonomika ir politika, Verslo sistemų konkurencingumas, Verslo rizikos valdymas, Mikroekonominė ir makroekonominė analizė.

Ši studijų programa nuo kitų ekonomikos krypties programų skiriasi savo turiniu, nes programoje yra aktualios verslumą ugdančios bei į šiuolaikinio verslo ekonomiką orientuotos disciplinos, leidžiančios identifikuoti problemas, suvokti verslo funkcionavimo ryšius su įvairiais ekonomikos subjektais, rizikos valdymą, atlikti ekonomikos situacijos analizę ir pan. Be to, teikiama programa skiriasi apimtimi ir trukme nuo panašaus pobūdžio programų, įgyvendinamų kituose Lietuvos universitetuose, kuriuose vyrauja ekonomikos programos.

Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SL118M109512

Mikroekonominė ir makroekonominė analizė

6

SL118M109514

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SL118M109515

Verslo sistemų ekonomika ir politika

6

SL118M109501

Verslo sistemų ekonomikos teorijos

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

15

SL118M109502

Magistro baigiamasis darbas

3

SL118M109507

Tarptautinė finansų sistema

6

SL118M109506

Verslo sistemų konkurencingumas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL118M109516

Asmeninių finansų valdymas

6

SL118M109517

Inovatyvaus verslo modeliai

6

SL118M109513

Investicijų analizė ir valdymas

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

SL118M109503

Magistro baigiamasis darbas

6

SL118M109509

Verslo projektų valdymas

6

SL118M109508

Verslo rizikos valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL118M109511

Tarptautinė prekyba paslaugomis

6

SL118M109510

Tarptautinė rinkodara

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SL118M109504

Magistro baigiamasis darbas

21


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747