Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SS118M109409

Darbo teisė

6

SS118M109413

Komandų formavimas ir valdymas

6

SS118M109404

Magistro baigiamasis darbas

6

SS118M109408

Psichologinių mokslinių tyrimų metodologija

6

SS118M109412

Verslo psichologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SS118M109403

Inovacijų vadybos psichologija

6

SS118M109405

Magistro baigiamasis darbas

6

SS118M109414

Personalo psichologija

6

SS118M109415

Vadovavimo psichologija

6

SS118M109416

Verslo derybos ir mediacija verslo psichologo veikloje

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SS118M109406

Magistro baigiamasis darbas

3

SS118M109417

Psichologinio konsultavimo praktikumas

6

SS118M109410

Psichologinių tyrimų duomenų analizės metodai

9

SS118M109401

Viešųjų ryšių ir reklamos psichologija

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SS118M109418

Darbo motyvacija

6

SS118M109411

Karjeros vystymo psichologija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SS118M109407

Magistro baigiamasis darbas

15

SS118M109402

Praktika

15


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747