Priėmimo sąlygos


Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.    2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:


  Priėmimo taisyklės


  Semestro studijų kaina (2020 m.)   Nuolatinės studijos - 1550 eur.

Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės

+370 85 2714 704
priemimas@mruni.eu