Karjeros galimybės


Įsidarbinimo galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę verslo psichologijos programos absolventui dirbti mokslinį tiriamąjį darbą, taip pat praktinį psichologo darbą verslo organizacijose, NVO ir valstybinėse institucijose, taikyti psichologijos žinias rinkodaros ir žmogiškųjų išteklių vadyboje, savo profesines kompetencijas pritaikyti konkrečios organizacijos efektyvumui didinti.

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)