Studijų programos kryptisPsichologija
Valstybinis kodas6211JX078
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 2 m. (paskaitos vakarais, dažniausiai nuo 16.20 val.)
Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina (2019 m.)1300 EUR už semestrą


Programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos psichologus verslo organizacijoms, turinčius gilias psichologijos žinias rinkodaros ir žmogiškųjų išteklių vadyboje, išmanančius verslo plėtros ekonominius ir teisinius pagrindus, gebančius savo profesines kompetencijas pritaikyti verslo organizacijos efektyvumui ir jos darbuotojų gerovei didinti.

Programos absolventai gebės:

Studijų programos išskirtinumas:
Programa skiriasi nuo kitų programų Mykolo Romerio ir kituose Lietuvos universitetuose tuo, kad kompleksiškai suteikia gilinamųjų ir plečiamųjų psichologijos ir tarpdisciplininių žinių, būtinų verslo organizacijų specialistams. 

Studijų programos vadovė - prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė, el. p. rvalick@mruni.euSTUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS