Studijų dalykai
Studijų programos smulkus aprašas

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SN320M113411

Išplėstinė finansinė apskaita

6

SN320M113408

Projektų finansavimo valdymas

6

SN320M113409

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

SN320M113415

Valdymo apskaita

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SN320M113420

Įmonių ir asmeninių finansų valdymas

6

SN320M113406

Konsoliduota finansinė atskaitomybė

6

SN320M113401

Magistro baigiamasis darbas

3

SN320M113413

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

SN320M113404

Finansinių ataskaitų auditas

6

SN320M113402

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

SN320M113403

Finansų valdymas verslo informacinėse sistemose

6

SN320M113405

Tiriamoji apskaita

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

SN320M113422

El. mokėjimų rinkos

6

SN320M113421

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SN320M113410

Magistro baigiamasis darbas

21