Studijų dalykai

Studijų programos smulkus aprašas


Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SN220M109204

Finansų auditas

6

SN220M109222

Kokybės vadyba ir auditas

6

SN220M109202

Valdymo apskaitos teorija ir praktika

6

SN220M109203

Veiklos audito teorija ir praktika

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SN220M109206

Magistro baigiamasis darbas

3

SN220M109231

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN220M109209

Programų ir projektų vertinimas

6

SN220M109221

Vidaus auditas

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

SN220M109205

Atskirų veiklos sričių veiklos audito praktika

6

SN220M109207

Magistro baigiamasis darbas

6

SN220M109230

Privačiųjų ir viešųjų finansų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN220M109226

Finansų ir mokesčių teisė

6

SN220M109229

Sprendimų priėmimo modeliavimas

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SN220M109208

Magistro baigiamasis darbas

21

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747