Studijų dalykai

Studijų programos smulkus aprašas


Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SN218M109207

Finansų auditas

6

SN218M109217

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN218M109203

Valdymo apskaitos teorija ir praktika

6

SN218M109206

Veiklos audito teorija ir praktika

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

15

SN218M109213

Inovatyvaus verslo modeliai

6

SN218M109214

Magistro baigiamasis darbas

3

SN218M109209

Programų ir projektų auditas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN218M109210

Finansų ir mokesčių teisė

6

SN218M109205

Sprendimų priėmimo modeliavimas

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

SN218M109211

Atskirų veiklos sričių veiklos audito praktika

6

SN218M109215

Magistro baigiamasis darbas

6

SN218M109208

Vidaus auditas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN218M109212

Kokybės vadyba ir auditas

6

SN218M109218

Profesinė audito etika

6

SN218M109201

Valstybės ekonominės plėtros strategija

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SN218M109216

Magistro baigiamasis darbas

21


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747