Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   


Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

SL520M109117

Atstovavimas vaiko teisėms

6

SL520M109120

Magistro baigiamasis darbas

3

SL520M109114

Socialinio darbo teoriniai modeliai

6

SL520M109113

Socialinis darbas su šeima

6

SL520M109116

Vaiko teisių įgyvendinimo strategijos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SL520M109122

Magistro baigiamasis darbas

6

SL520M109125

Smurto prieš vaikus prevencijos teorijos ir modeliai

6

SL520M109104

Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos

6

SL520M109106

Socialinių tyrimų metodologija

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SL520M109123

Magistro baigiamasis darbas

6

SL520M109110

Mokslinė tiriamoji praktika

6

SL520M109109

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

SL520M109108

Vaiko ir šeimos konsultavimas ir tarpininkavimas

6

4 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

SL520M109124

Magistro baigiamasis darbas

15

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747