Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   


Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

SL518M109106

Atstovavimas vaiko teisėms

6

SL518M109109

Magistro baigiamasis darbas

3

SL518M109129

Socialinio darbo teoriniai modeliai

6

SL518M109128

Socialinis darbas su šeima

6

SL518M109104

Vaiko teisių įgyvendinimo strategijos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SL518M109117

Magistro baigiamasis darbas

6

SL518M109113

Smurto prieš vaikus prevencijos teorijos ir modeliai

6

SL518M109111

Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos

6

SL518M109115

Socialinių tyrimų metodologija

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SL518M109125

Magistro baigiamasis darbas

6

SL518M109123

Mokslinė tiriamoji praktika

6

SL518M109121

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

SL518M109119

Vaiko ir šeimos konsultavimas ir tarpininkavimas

6

4 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

SL518M109127

Magistro baigiamasis darbas

15


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747