Studijų dalykai

Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SN818M109015

Kokybės vadyba

6

SN818M109011

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN818M109010

Turizmo vadyba ir antreprenerystė

6

SN818M109013

Verslo strategijos

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN818M109003

Magistro baigiamasis darbas

6

SN818M109017

Marketingas ir komunikacijos

6

SN818M109009

Turizmo regionų vadyba

6

SN818M109016

Verslo projektų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN818M109005

Darnaus turizmo vadyba

6

SN818M109006

Turizmo psichologija

6

SN818M109014

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

SN818M109008

Magistro baigiamasis darbas (profesinė praktika)

12

SN818M109012

Turizmo politika Lietuvoje ir ES

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

SN818M109004

Magistro baigiamasis darbas

12

SN818M109007

Turizmo ekonomika

6