Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SS118M108806

Krizių ir traumų psichologija

6

SS118M108818

Magistro baigiamasis darbas

6

SS118M108811

Psichologinių mokslinių tyrimų metodologija

6

SS118M108817

Teisės psichologija

6

SS118M108812

Viktimologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SS118M108815

Asmenybės psichopatologija

6

SS118M108802

Kriminalinio elgesio psichologija

6

SS118M108807

Magistro baigiamasis darbas

6

SS118M108801

Penitencinė psichologija

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SS118M108816

Mediacija teisės psichologo veikloje

6

SS118M108803

Teismo psichologijos praktikumas

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SS118M108804

Asmenybės psichologinis įvertinimas

6

SS118M108805

Kognityvinė-elgesio psichoterapija

6

SS118M108808

Magistro baigiamasis darbas

3

SS118M108814

Psichologinio konsultavimo praktikumas

6

SS118M108813

Psichologinių tyrimų duomenų analizės metodai

9

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SS118M108809

Magistro baigiamasis darbas

15

SS118M108810

Praktika

15


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747