Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SX220M108701

Dorovinio ir teisinio ugdymo sąveika

6

SX220M108708

Edukologinių tyrimų metodologija

6

SX220M108709

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

SX220M108705

Teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

SX220M108710

Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas

6

SX220M108706

Magistro baigiamasis darbas

6

SX220M108712

Švietimo politika

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SX220M108713

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

SX220M108716

Magistro baigiamasis darbas

6

SX220M108715

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

SX220M108714

Ugdomasis konsultavimas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SX220M108717

Magistro baigiamasis darbas

18

SX220M108711

Mokslinė tiriamoji praktika

6

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747