Karjeros galimybės

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)         


ĮGYTA TEISĖS MAGISTRO KVALIFIKACIJA absolventui suteikia teisę įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio aukščiausios kvalifikacijos teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose.
Taip pat teisės magistro laipsnis suteikia galimybę tęsti studijas doktorantūroje siekiant įgyti socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro laipsnį.


Gintarė Vaikšnoraitė, 2018/2019 s. m. Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros studijų programos studentė rekomenduoja studijuoti MRU ir rinktis Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializaciją:

"Baigusi bakalauro studijas, nedvejojau, kokį universitetą, ir kokią studijų kryptį toliau pasirinkti. Didelį įspūdį paliko labai kompetentingi dėstytojai, kurių paskaitas klausyti yra be galo įdomu. Be to, sužavėjo tai, jog paskaitos paprastai vyksta nuo 16-18 val., kas labai padeda studijas suderinti su darbu. Studijų metu nėra monotonijos, visas studijų procesas yra dinamiškas. Studijų procesas vyksta ne tik auditorijose, bet yra sudarytos galimybės apsilankyti įstaigose, kurios vienaip ar kitaip yra glaudžiai susijusios su baudžiamąja justicija. Todėl norint kokybiškų ir įdomių magistro studijų, vienareikšmiškai rekomenduoju rinktis Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros studijas."
Linas Žalnieriūnas, advokatas, MRU doktorantas, lektorius

"Teisininko karjerą pradėjau Mykolo Romerio universitete pabaigęs teisės krypties bakalauro studijas. Magistrantūros studijas tęsiau baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacijoje. Studijų metu susidūriau su išskirtinės kompetencijos baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso, kriminologijos specialistais, kurių didžioji dauguma yra ir teisės praktikai (teisėjai, advokatai ir t.t.). Todėl studijų metu įgytos žinios pasižymėjo ne tik aukšta teorine kokybe, bet ir buvo maksimaliai priartintos prie teisės taikymo praktikos. Visapusiškas ir gilus studijų dalykų pažinimas leido įgytas baudžiamosios teisės žinias kokybiškai pritaikyti teorijoje ir praktikoje. Jau kurį laiką ir pats dėstau baudžiamąją teisę šiame universitete, taip pat esu vadovaujantis advokatų kontoros partneris, dirbantis išskirtinai tik su baudžiamosiomis bylomis, o su magistrantūroje dėsčiusiais teisės profesionalais nuolat susitinku teismuose nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Kita vertus, puiki studijų kokybė atsiradusį susidomėjimą baudžiamosios teisės mokslu tik sustiprino, todėl toliau studijuoju baudžiamąją teisę doktorantūroje. Jeigu vėl reikėtų rinktis, kur stoti, tai neabejotinai rinkčiausi Mykolo Romerio universiteto baudžiamosios teisės ir kriminologijos krypties magistrantūros studijos, nes čia atsiveria duris į praktinį specialybės pritaikymą.
Tad jeigu nutiko taip, kad Jus domina nužudymai, vagystės, dokumentų klastojimai ir pan., tai siūlau ateiti ir apie tai pasikalbėti...paskaitų ir seminarų metu studijuojant Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializaciją."

Ieva Žentelytė, MRU doktorantė, Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotoja Panevėžio apygardos skyriuje.

„Esu Mykolo Romerio universiteto Teisės mokslo krypties doktorantė. Specializuojuosi Baudžiamojo proceso teisės srityje. Teisės mokslą studijuoti pradėjau Mykolo Romerio universiteto Teisės bakalauro studijose. Dar šiandien prisimenu pirmąją girdėtą paskaitą universitete – Teisės teorijos. Mane sužavėjo ir ilgam įtraukė teisė. Neabejotinai, tam įtakos turėjo profesionalūs, laiko studentui negailintys dėstytojai. Jų kompetencija, profesionalumas, užimamos pareigos aukščiausių instancijų teismuose, advokatūroje, slaptosiose tarnybose ir kt., rodė pavyzdį, koks turi būti tas teisininkas, ko galima studijuojant pasiekti. Universitete visada didelis dėmesys buvo skiriamas studentui ir jo poreikiams.
Po Teisės bakalauro studijų įstojau į Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros programą. Šios magistrantūros programos studijos buvo dar įdomesnės, jose vyko kokybiškas baudžiamosios teisės ir proceso įgytų žinių gilinimas. Universiteto profesoriai paskaitų metu sudomino ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir atskleisdavo praktinio darbo subtilybių. Magistrantūros studijos naudingos ne tik dėl diplomo ar magistro laipsnio. Jos atveria kelią tiek į praktinį darbą, tiek kloja tvirtą pagrindą doktorantūros studijoms.
Esu savo universiteto patriotė. Sprendimas rinktis teisės studijas ir Mykolo Romerio universitetą yra vienas geriausių, kuriuos esu priėmusi. Studento statusas ir žinios, kurias gavau, atvėrė galimybes ieškoti savęs, kaip teisininkės, dirbant geriausiose advokatų kontorose Baltijos šalyse, aukščiausios instancijos specializuotame teisme, Lietuvos Respublikos Seime, stažuojantis Kembridžo universitete. Iki šios dienos esu Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta į Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojos pareigas Panevėžio apygardos skyriuje.“


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747