Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SM918M102113

Magistro baigiamasis darbas

3

SM918M102106

Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos

6

SM918M102109

Policijos jurisdikcijos probleminės studijos

6

SM918M102110

Teisės sociologija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SM918M102107

Kovos su profesionaliu nusikalstamumu organizavimas

6

SM918M102112

Kriminalinės žvalgybos tyrimas

6

SM918M102102

Transnacionalinių ekonominių nusikaltimų tyrimas

6

SM918M102101

Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SM918M102103

Ikiteisminio tyrimo teorija ir praktika

6

SM918M102104

Magistro baigiamasis darbas

6

SM918M102111

Tarptautinis policijos bendradarbiavimas Europos Sąjungoje

6

SM918M102108

Teisėsaugos institucijų sistemos Europoje: lyginamosios studijos

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SM918M102105

Magistro baigiamasis darbas

21


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747