VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6211KX017
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmėIštęstinės studijos - 2 m. Ištęstinės studijos vykdomos sesijomis. Dviejų savaičių studijos vyksta intensyviai. Užsiėmimai prasideda nuo 16.15 val. 
Studijų kalba    
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)
984 eurų už semestrą

Programos paskirtis - sudaryti sąlygas studentams įgyti reikalingų gilesnių teorinių teisės žinių, susipažinti su naujausiomis teisės raidos tendencijomis, teisės socialinio atsiradimo raidos ir veikimo dėsningumais. Sudaryti sąlygas įgyti specialių teorinių žinių bei praktinių įgūdžių apie teisėsaugos institucijų tarptautinio bendradarbiavimo būdus, formas, teisinį reglamentavimą, įtvirtintą Europos Sąjungos teisės aktuose, tarptautiniuose dvišaliuose ir daugiašaliuose susitarimuose bei nacionaliniuose teisės aktuose, operatyvinio tyrimo ypatumus, operatyvinės veiklos bei ikiteisminio tyrimo santykį bei ribas, operatyvinių tarnybų veiklą ir ugdytis praktinius gebėjimus, reikalingus šiai veiklai vykdyti, egzistuojančias policijos jurisdikcijos problemas ir pateikti jų sprendimų variantus.Programoje sudaromos galimybės ugdytis kūrybiško, analitinio mąstymo įgūdžius, gebėjimą, remiantis esminiais metodologijos principais kūrybiškai, selektyviai panaudoti mokslinio tyrimo metodologiją bei tinkamus tyrimo metodus sprendžiant aktualias teorines ir praktines teisės ir teisėsaugos problemas.

Programa siekiama suteikti papildomų kompetencijų, reikalingų norintiems dirbti įvairių policijos struktūrinių padalinių, kitų teisėsaugos institucijų jų padalinių vadovais bei pavaduotojais ar aukštesniosios grandies pareigūnais.

Baigusieji Teisės ir policijos veiklos magistrantūros studijas ir įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį:Programos vadovė - Doc. dr. Laima Ruibytė, el. paštas  laimaruibyte@mruni.eu
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS