VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6211KX017
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmėIštęstinės studijos - 2 m. Ištęstinės studijos vykdomos sesijomis. Dviejų savaičių studijos vyksta intensyviai. Užsiėmimai prasideda nuo 16.15 val. 
Studijų kalba    
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)
984 eurų už semestrą

Programos paskirtis - sudaryti sąlygas studentams įgyti reikalingų gilesnių teorinių teisės žinių, susipažinti su naujausiomis teisės raidos tendencijomis, teisės socialinio atsiradimo raidos ir veikimo dėsningumais. Sudaryti sąlygas įgyti specialių teorinių žinių bei praktinių įgūdžių apie teisėsaugos institucijų tarptautinio bendradarbiavimo būdus, formas, teisinį reglamentavimą, įtvirtintą Europos Sąjungos teisės aktuose, tarptautiniuose dvišaliuose ir daugiašaliuose susitarimuose bei nacionaliniuose teisės aktuose, operatyvinio tyrimo ypatumus, operatyvinės veiklos bei ikiteisminio tyrimo santykį bei ribas, operatyvinių tarnybų veiklą ir ugdytis praktinius gebėjimus, reikalingus šiai veiklai vykdyti, egzistuojančias policijos jurisdikcijos problemas ir pateikti jų sprendimų variantus.Programoje sudaromos galimybės ugdytis kūrybiško, analitinio mąstymo įgūdžius, gebėjimą, remiantis esminiais metodologijos principais kūrybiškai, selektyviai panaudoti mokslinio tyrimo metodologiją bei tinkamus tyrimo metodus sprendžiant aktualias teorines ir praktines teisės ir teisėsaugos problemas.

Programa siekiama suteikti papildomų kompetencijų, reikalingų norintiems dirbti įvairių policijos struktūrinių padalinių, kitų teisėsaugos institucijų jų padalinių vadovais bei pavaduotojais ar aukštesniosios grandies pareigūnais.

Baigusieji Teisės ir policijos veiklos magistrantūros studijas ir įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį:

 • gebės kelti ir spręsti teorines ir praktines profesines teisės problemas, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves;
 • gebės logiškai ir kritiškai mąstyti, įvardyti tikslus ir taisyklingas teisinio reguliavimo problemas, įvertinti jas ir tinkamai susisteminti;
 • gebės kurti problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo strategiją, komunikuoti bei lyderiauti besikeičiančiame pasaulyje;
 • gebės apibendrinti Europos Sąjungos teisės aktų bei dvišalių, daugiašalių susitarimų aiškinimo ir taikymo praktiką;
 • gebės demonstruoti išugdytą logišką, kūrybinį ir kritinį mąstymą, leidžiantį suvokti šalies ir tarptautinės teisėsaugos veiksmų vaidmenį, vietą bei santykį su valstybių vidaus teise;
 • gebės, teisėsaugos normų požiūriu bei atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, analizuoti šalies ir tarptautinės teisėsaugos subjektų elgesį ir veiklą;
 • gebės kritiškai bei objektyviai vertinti policijos veiklos organizacinę, struktūrinę, funkcinę sistemą;
 • gebės analizuoti praktines konfliktines situacijas, nustatyti ir nagrinėti faktines teisinės bylos aplinkybes;
 • gebės interpretuoti ir pritaikyti šalies bei tarptautinės teisės normas, teisės požiūriu kvalifikuoti ir argumentuoti sprendimus;
 • gebės sistemiškai suvokti ir analizuoti operatyvinės veiklos bei ikiteisminio tyrimo santykį bei ribas.Programos vadovė - Doc. dr. Laima Ruibytė, el. paštas  laimaruibyte@mruni.eu
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747