Karjeros galimybės

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)         

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Jums pataria socialiniai partneriai, dėstytojai ir studentai:

  • „Globaliame pasaulyje reikia išsilavinimo, didinančio regėjimo lauką ir stiprinančio gebėjimą mąstyti ne lokaliai, bet platesniame, tarptautiniame  horizonte. Laimi tie, kurie sugeba pakilti aukščiau „savo parapijos“: mano nuomone,  ši programa skirta turintiems tokių ambicijų. Programa ruošia profesionalus su pakankamai universaliais politinės ir ekonominės analizės gebėjimais, kurie padeda siekti sėkmingos karjeros ir valstybės tarnyboje, įskaitant diplomatinę, ir moderniame versle, kuris ieško naujų rinkų ir vis labiau mąsto būtenttarptautiškai.“ (MRU docentas, doc. dr. V. Valentinavičius)
  • „Šiuolaikinė geopolitika ir geoekonomika yra labai įvairialypiai reiškiniai, o Azijos žemynas yra ypač polifoniškas, apimantis tiek stipriai pažengusias valstybes ir tautas, tiek ir užstrigusias politinėje bei ekonominėje raidoje. Šie pavyzdžiai yra labai patogūs taikyti tiek klasikines bei modernias, tiek ir postmodernias teorijas konkretiems normatyviniams ir praktiniams tyrimams. Be to Azijos žemynas palaipsniui tampa ko ne progresyviausiu pasaulio regionu.“(Programos dėstytojas, MRU Politikos mokslų instituto profesorius dr. E. Motieka)
  • „Tarptautinės politikos ir ekonomikos“ magistro studijų programa sukurta taip, kad studentai įgytų ne tik bendrų, bet ir specifinių žinių, leisiančių jiems tapti Azijos regionus ir šalis išmanančiais specialistais, gebančiais taikyti ir derinti tarptautinių santykių, geopolitikos bei tarptautinės ekonomikos disciplinų analizės instrumentus“. (Programos dėstytoja, studijų programos rengimo grupės vadovė doc. dr. A. Janužytė)
  • Ši programa skirta suvokiantiems pagrindinius dabartinio globalaus pasaulio progreso variklius, bet kartu norintiems įsigilinti į esminius jo funkcionavimo principus bei susipažinti su aibe jam kylančių iššūkių. Politika ir ekonomika yra dvi to paties medalio, kurį vadiname šiuolaikine žmonijos socialine tikrove, pusės. Šiai tikrovei priklausote ir jūs." (Programos dėstytojas, Tolimųjų Rytų ekspertas, dr. K. Andrijauskas)Renata Razmaitė dirba Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoje

Tarptautinei sistemai patiriant pokyčių laikotarpį, Azijos regiono iškilimas ir galios potencialas sulaukia didžiulio dėmesio tiek mokslinėje, tiek viešojoje erdvėje. Smalsus studentas, tyrinėdamas Azijos regiono ekonominę, politinę ir tapatybinę specifiką, kartu atvers ir Vakarų tapatybės juodąją dėžę. Kūrybingi ir inovatyvūs dėstytojai įkvepia ieškoti naujų požiūrio taškų, o lanksti programos struktūra prisitaiko prie individualių studento poreikių. 


Irmantas Pečiūra
dirba Lietuvos mokslo taryboje, skaito paskaitas apie tarptautinę politiką MRU 

Azijos regionų politinė ir ekonominė dinamika, kultūriniai-civilizaciniai ypatumai yra vieni svarbiausių iššūkių (o gal ir galimybių?) dabartinei pasaulio tvarkai. Šių procesų akivaizdoje negalime būti pasyvūs stebėtojai. Būtent tam, kad taip neatsitiktų ir yra skirta Tarptautinės politikos ir ekonomikos studijų programa. Nors Lietuvoje Azijos regiono problematika kol kas yra menkai reflektuojama, tačiau, kaip studentui, neįtikėtinas jausmas yra suvokti, kokia išties politiškai ir ekonomiškai svarbi bei kultūriškai spalvinga yra toji erdvė, kurią daugelis lig šiol yra linkę ignoruoti – o veltui... Justina Budžiūtė dirba diplomatinėje atstovybėje 

 

Džiugu, kad programos dėstytojai yra įspūdį paliekantys ekspertai, kurie studentams stengėsi ne tik perteikti tarpdisciplinines įžvalgas, tačiau ir, turėdami išskirtinių patirčių, noriai jomis dalinosi, o dar svarbiau – motyvavo ir skatino ieškoti naujų rakursų tarptautinių santykių ir užsienio politikos tyrimų lauke.