Švietimo ir mokslo politika ir vadyba

Svietimo politika ir vadyba_ magistras

VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS

   Studijų programos kryptis
   Viešasis administravimas
   Valstybinis kodas 6211LX076
   Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
   Stuidijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
   Studijų kalbaLietuvių
   Studijų kaina899 EUR už semestrą
    

   SUMANI VISUOMENĖ – IŠMINTINGOS ŠVIETIMO IR MOKSLO POLITIKOS IR VADYBOS REZULTATAS

   „Kurdami Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos magistrantūros studijų specializaciją mes galvojome apie profesionalą, pajėgų išmintingai formuoti, sumaniai įgyvendinti bei objektyviai vertinti švietimo ir mokslo politikos ir vadybos procesus“ – teigia programos vadovė prof. dr. Jolanta Urbanovič.

   Pasak šios programos studento Manto Valento (švietimo praktiko) „Šios studijos skirtos tiems, kurie siekia išugdyti aukštas asmeninio veiksmingumo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo ir vadovavimo ugdymui ir mokymui kompetencijas – man, tai tikrai pateisino visus lūkesčius.“ 

   Studijų programos (specializacijos) tikslas

   Įgyvendinant programos specializaciją yra siekiama išugdyti profesionalą, kuris gebėtų formuoti ir įgyvendinti švietimo ir mokslo politikos procesus, organizuoti švietimo ir mokslo institucijų veiklą. Ši unikali studijų programa skirta būsimiems, pradedantiesiems ar valdymo praktiką jau turintiems visų grandžių švietimo ir mokslo politikams, vadovams, administratoriams, specialistams, įgalinant juos įgytas žinias ir supratimą taikyti švietimo ir mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, vykdant analitinę, ekspertinę, konsultacinę ar pan. veiklą įvairių lygių Lietuvos, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų institucijose, taip pat ketinantiems kurti ar plėtoti švietimo paslaugų verslą.

   Studijų išskirtinumas

   • vienintelė Lietuvoje švietimo ir mokslo politikos ir vadybos studijoms skirta studijų programa, suteikianti viešojo administravimo magistro laipsnį;
   • studijų tarpdiscipliniškumas ir lankstumas;
   • analogiška populiarioms užsienio universitetų studijų programoms;
   • galimybės pritaikyti studijų turinį prie studijuojančiojo individualios patirties ir karjeros poreikių;
   • programos dalykus dėsto kompetentingi mokslinės ir praktinės patirties turintys dėstytojai.

    Įgyjamos kompetencijos

    Sėkmingai baigę Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos magistro studijų programą studentai:
    • suvoks švietimo ir mokslo sektoriaus vidinę ir išorinę aplinką, eurointegracijos ir globalizacijos procesų įtaką švietimo ir mokslo valdymo pokyčiams;
    • gebės formuoti ir įgyvendinti švietimo ir mokslo politiką, analizuoti ir vertinti švietimo ir mokslo valdymo problemas, sisteminiu požiūriu įvertinti jų sprendimų galimybes, daryti poveikį švietimo ir mokslo valdymo procesų tobulinimui;
    • turės komunikacinius, bendradarbiavimo, konsultavimo bei ekspertavimo gebėjimus, reikalingus efektyviam švietimo ir mokslo valdymui, pasitikėjimo ir įsipareigojimo bendriems tikslams atmosferos kūrimui.

    KVIEČIAME PRISIJUNGTI IR KARTU KURTI SAVO, SAVO ARTIMŲJŲ, SAVO KRAŠTO SĖKMĖS KELIĄ!

    Programos vadovėprof. dr. Jolanta Urbanovič (el. p. jolanta@mruni.eu). J. Urbanovič turi sukaupusi praktinės ir teorinės patirties viešojo administravimo srityje. Profesorė yra dirbusi valstybės tarnyboje savivaldos lygmenyje, pedagoginį ir vadybinį darbą švietimo institucijose. Nuo 2005 m. dirba akademinį darbą Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo institute, o nuo 2017 m. eina Viešojo valdymo fakulteto prodekanės pareigas.
    J. Urbanovič 2011 m. apsigynė disertaciją apie mokyklų savarankiškumo įgyvendinimą, dabar kartu su kolegomis iš Lietuvos ir užsienio tęsia tyrimus viešojo administravimo bei švietimo valdymo srityse. Profesorė yra publikavusi nemažai mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, dažnai dalyvauja ir skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, taip pat dalyvauja ekspertinių darbo grupių veikloje, vertinant ir tobulinant politinę, socialinę bei teisinę švietimo sistemos aplinką.

    Studentė - Katažina Vilkauskienė, tel. nr. 860339103, el.p. katazina.vilkauskiene@gmail.com (kreipkitės, jeigu norite sužinoti, kaip sekasi studijuoti programoje). 

     „Nė akimirkos nesigailėjau pasirinkusi šią studijų kryptį. Tai šiuolaikiška ir į praktiką orientuota studijų programa. Dėstytojai yra puikūs savo sričių žinovai, kurie ne tik perteikia žinias, bet ir praturtina visą mokymosį procesą praktikoje pritaikomomis užduotimis. Labai svarbus ir dėstytojų požiūris į studentus. Santykiai tarp dėstytojų ir studentų pagarbūs ir draugiški.  Patraukli studijų forma - paskaitos vyksta šeštadieniais, yra kai kurių paskaitų tiesioginės transliacijos. Moodle aplinka stipriai palengvina bendravimą ir bendradarbiavimą su dėstytojais ir kitais grupės studentais. Yra galimybė įsitraukti į studentų veiklą, , kuri padeda atverti duris ateities karjerai. Svarbiausias studijų kokybės rodiklis man - tai, kad įgytas žinias galiu pritaikyti savo darbinėje veikloje.“

     
    STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

    Studijų programos vadybininkė

    Raimonda Urbietienė

    IV-309 kab.
    Tel. (8 5) 2714 575
    El. p.: raimonda@mruni.eu


    Studijų programą kuruojantis Studijų programos komitetas ir programos kuratorius (dėstytojas)


    • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
    • Tel.: (8 5) 271 4625
    • Faks.: (8 5) 267 6000
    • El. p.: roffice@mruni.eu
    • www.mruni.eu
    • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
    • Budėtojas: (8 5) 271 4747