Socialinių technologijų valdymasEKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS


Studijų sritis - Socialiniai mokslai
Kryptis – Verslas ir vadyba
Studijų trukmė – 2 metų nuolatinės studijos
Suteikiama kvalifikacija – Verslo ir vadybos magistro laipsnis
Studijų programa vykdoma  Anglų kalba


Socialinės technologijos yra sparčiai auganti tarpdalykinė socialinių mokslų vadybos krypties mokslo šaka, kurioje nagrinėjamas informacinių, komunikacijos ir naujų (nano-, bio-, pico-, femta-, mega- ir kt.) technologijų panaudojimas optimizuojant socialinių sistemų funkcionavimą. Skirtumas nuo vadybos ir kitų grynųjų krypčių bei šakų yra vyraujantis tradicinių „minkštųjų“ (angl. software) ir „kietųjų“ (angl. hardware) bei atsirandančių technologijų naudojimas socialinių sistemų organizaciniuose sprendimuose.

Baigę studijas, studentai įgyja verslo ir vadybos magistro laipsnį.

Studijų procese ypač didelis dėmesys skiriamas inovatyviems dėstymo ir mokymosi metodams, magistro darbams vadovauja Mykolo Romerio dėstytojai, studentams sudarytos sąlygos atlikti tarptautinę praktiką.

Studijų programos tikslas:
Parengti aukštos kvalifikacijos verslo ir vadybos specialistus, suformuojant žinias ir gebėjimus apie žinių visuomenės vykstančius naujus ir savitus socialinius-ekonominius-technologinius procesus, naujų ir besivystančių technologijų įtaką socialiniams procesams, bei formuoti praktinius vadybinius gebėjimus, reikalingus sėkmingai taikyti naujų ir besivystančių technologijų galimybes kuriant, formuojant ir valdant organizacijas.

Įsidarbinimo galimybės:
Parengta jungtinė studijų programa yra plataus tarpdisciplininio profilio, todėl programos žinios bus vertingos įvairiose srityse dirbantiems specialistams, norintiems pasitobulinti naujų technologijų srityje ar jas inovatyviai taikyti savo darbe:
• inicijuojant ir įgyvendinant socio-kultūrines (socialines, ekonomines, politines) transformacijas,
• pasitobulinti socialinių pokyčių valdymo srityje,
• rengiant ir įgyvendinant inovatyvius socialinius projektus,
• stimuliuojant socialinį konkurencingumą bei socialinį ir ekonominį regionų vystymąsi,
• socialinio kapitalo valdymą organizacijose (pvz., socialinę atsakomybę, socialinio verslo valdymą),
• analizuojant ir valdant technologijų poveikį organizacijoms,
• kuriant ir diegiant programinę įrangą,
• analizuojant politinius sprendimus ir ateities prognozavime,
darbui nacionalinio ir tarptautinio verslo struktūrose, viešajame sektoriuje, tradicinėse ir įtinklintose organizacijose, inovacijų klasteriuose, tinkluose, konsultacijų įmonėse ir kitur, kur ypač svarbus yra socialinių ryšių pertvarkymo aspektas.

Pagrindiniai studijų dalykai:

Socialinė programinė įranga ir debesų internetas, Socialinė antropologija, Klasterių vystymo technologijos, Kūrybinės industrijos, Postmodernistinė filosofija, Globalizacija ir konkurencija, Kokybės vadyba, Vadybos žaidimai, Mediacijos ir derybų konfliktuose psichosociologija, Skaitmeninė ir socialinė rinkodara, Įtinklintų organizacijų ekodizainas ir strategijos, Mega įvykių rizikų valdymas, Praktika.

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos Portugalijoje finansuojamos studento.

Studijų programos vadovė - Olga Navickienė, Finansų instituto lektorė, el. p. navickiene@mruni.eu
 
 

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747