Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   


Kodas Studijų dalykai pagal grupes<

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS 51
1 SEMESTRAS 27
Privalomieji dalykai 27
SL519M106405 Europos Sąjungos socialinė politika 6
SL519M106402 Magistro baigiamasis darbas 3
SL519M106401 Socialinio darbo teoriniai modeliai 6
SL519M106404 Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas 6
SL519M106403 Supervizija socialiniame darbe 6
2 SEMESTRAS 24
Privalomieji dalykai 24
SL519M106408 Magistro baigiamasis darbas 6
SL519M106414 Socialinių paslaugų šeimai koordinavimas ir valdymas 6
SL519M106407 Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos 6
SL519M106406 Socialinių tyrimų metodologija 6
2 KURSAS 39
3 SEMESTRAS 24
Privalomieji dalykai 24
SL519M106410 Magistro baigiamasis darbas 6
SL519M106411 Socialinės gerovės institucinė sistema 6
SL519M106412 Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika 6
SL519M106409 Socialinių projektų rengimas ir vertinimas 6
4 SEMESTRAS 15
Privalomieji dalykai 15
SL519M106413 Magistro baigiamasis darbas 15