Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   


Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

21

SL518M106416

Europos Sąjungos socialinė politika

6

SL518M106404

Magistro baigiamasis darbas

3

SL518M106402

Socialinio darbo teoriniai modeliai

6

SL518M106408

Supervizija socialiniame darbe

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL518M106414

Migracijos sociologija

6

SL518M106412

Progresyvios alternatyvos laisvės atėmimui

6

SL518M106410

Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SL518M106424

Magistro baigiamasis darbas

6

SL518M106422

Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos

6

SL518M106418

Socialinių tyrimų metodologija

6

SL518M106420

Sociokultūrinio darbo su įvairiomis jaunimo grupėmis strategijos

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

SL518M106428

Magistro baigiamasis darbas

6

SL518M106430

Socialinės gerovės institucinė sistema

6

SL518M106426

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL518M106432

Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika

6

SL518M106434

Socialinio darbo praktika migracijos tarnybose

6

SL518M106436

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose

6

4 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

SL518M106438

Magistro baigiamasis darbas

15


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747