Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

SL520M106405

Europos Sąjungos socialinė politika

6

SL520M106402

Magistro baigiamasis darbas

3

SL520M106401

Socialinio darbo teoriniai modeliai

6

SL520M106404

Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas

6

SL520M106403

Supervizija socialiniame darbe

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SL520M106408

Magistro baigiamasis darbas

6

SL520M106414

Socialinių paslaugų šeimai koordinavimas ir valdymas

6

SL520M106407

Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos

6

SL520M106406

Socialinių tyrimų metodologija

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SL520M106410

Magistro baigiamasis darbas

6

SL520M106411

Socialinės gerovės institucinė sistema

6

SL520M106412

Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika

6

SL520M106409

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

4 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

SL520M106413

Magistro baigiamasis darbas

15

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747