Priėmimo sąlygos


Reikalavimai stojantiesiems:
 
Į Socialinio darbo magistrantūros studijas priimami asmenys:
• baigę pirmosios pakopos socialinio darbo universitetines studijas;
• baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Šiuo atveju studentas privalo papildomai išlaikyti 3 studijų dalykus: Socialinio darbo teorija ir praktika (6 kreditai) ir Socialinio darbo metodika (6kreditai), Socialinis konsultavimas (6 kreditai).
• baigę kolegijas ir pusės metų papildomas (30 kreditų) studijas. Papildomos studijos vyksta prieš magistrantūros studijas.


Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.
Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.


 2019 m. Priėmimo taisyklės


  Semestro studijų kaina (2019 m.)    Ištęstinės studijos -  ? eurų
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747