Karjeros galimybės

 
 Programos absolventai galės dirbti:
 
• savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose, savo mokslines žinias ir sugebėjimus pritaikyti valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose socialinės globos ir paramos struktūrose.
• tęsti akademinę karjerą aukštosiose mokyklose
• stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)