Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 
Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos


Studijų dalykų išdėstymas   


Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN218M107405

Įmonės finansai

6

SN218M107407

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN218M107414

Organizacijos ir socialinė teorija

6

SN218M107412

Projektų vadybos teorija

6

SN218M107406

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN218M107402

Lyderystė

6

SN218M107408

Magistro baigiamasis darbas

6

SN218M107409

Programų ir projektų kokybės vadyba ir auditas

6

SN218M107413

Taikomieji projektų valdymo aspektai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN218M107403

Komandos ugdymas ir bendradarbiavimo organizavimas

6

SN218M107431

Strateginis sprendimų priėmimas

6

SN218M107401

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN218M107410

Magistro baigiamasis darbas

12

SN218M107404

Magistro baigiamasis darbas (profesinė praktika)

12

SN218M107411

Organizacinė komunikacija

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747