VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisVadyba
Valstybinis kodas6211LX072
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m.
Ištęstinės studijos (studijos vykdomos šeštadieniais ) - 2 m.
Studijų kalba    Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės - 1199 EUR už semestrą, ištęstinės - 899 EUR už semestrą

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos projektų vadybos profesionalus ir vadovus, turinčius projektų planavimo ir įgyvendinimo, finansinių ir žmogiškųjų išteklių pritraukimo ir efektyvaus jų valdymo, projektų kokybės priežiūros ir rizikos valdymo kompetencijas, gebančius diegti naujoves savo veikloje bei pasirengusius dirbti mokslinį tiriamąjį darbą projektų vadybos srityje.

Programos partneriai

„DXC Technology ir „Barclays Group Operations Limited“

“Verslo aplinka kasdien tampa vis globalesnė, todėl tarptautinių komandų bendradarbiavimo poreikis natūraliai auga. Šiandien gyvename itin sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame technologijų plėtra atneša naujų galimybių, o drauge – iššūkių. Kurdami ir siūlydami šiai globaliai rinkai naujus produktus, paslaugas ir sprendimus, privalome remtis esminėmis projektų valdymo taisyklėmis, nes tai užtikrina sklandų prisitaikymą itin greitai kintančiomis sąlygomis. Kiekviena klaida turi tam tikrą kainą, todėl kaupdami ir taikydami sėkmingą projektų valdymo praktiką dirbame efektyviau.
Projektų valdymas šiandien yra aktualus tarptautiniu mastu – darbas šioje srityje yra universalus, o drauge ir labai dinamiškas. Prisijungę prie projektų vadovų komandos įgysite galimybę dirbti įvairiose industrijose, semtis patirties mišriose tarptautinėse komandose, ugdysite organizacinius bei socialinius įgūdžius. Patyrę projektų vadovai geba puikiai valdyti net ir labai didelės apimties darbus, pastebėti galimybes, įvertinti pokyčius bei rizikas, o svarbiausia – naujienas tinkamai iškomunikuoti klientams, komandai ir kitoms tikslinėms auditorijoms. Linkiu visiems studentams atrasti savo kelią projektų valdymo srityje!” (IT bendrovės „DXC Technology“ Projektų vadovas, PMI Lietuvos padalinio prezidentas Rokas Samuolis).

„Šiandien rinkoje ir visuomeniniame gyvenime stebime daug naujai kuriamų paslaugų, įrenginių, technologinių sprendimų. Be jokios abejonės visi jie yra vystomi ne vieno žmogaus, o žmonių grupės. Kadangi tokiose grupėse paprastai būna daug skirtingų asmenybių, pareigybių, kompetencijų ir lūkesčių – visa tai reikia tinkamai sujungti, panaudoti visą turimą potencialą vieno aiškiai apibrėžto rezultato labui. Tą darbą atlieka projektų vadovas remdamasis projektų valdymo teorija, metodologija ir geriausiomis praktikomis. Būtent šių žinių ir gebėjimų suteiks MRU studijų programa „Projektų vadyba“, įgyvendinama kartu su partneriais Barclays ir DXC Technology. Man asmeniškai projektų vadyba atrodo prasminga dėl to, kad man patinka prisidėti prie bendro rezultato kūrimo. Projektuose kaip taisyklė tas rezultatas būna reikšmingas ir daro įtaką daugeliui žmonių.“ (Darius Povilaitis, Barclays, Projektų vadovas

Studijų išskirtinumas

Programos dėstytojai

Programoje dėsto geriausi savo srityje mokslininkai ir praktikai.
- Prof. dr. Tadas Sudnickas
- Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė
- Prof. dr. Andrius Valickas
- Doc. dr. Aistė Dromantaitė
- Doc. dr. Birutė Aleksandarvičiūtė
- Doc. dr. Rūta Dačiulytė
- Dokt. Adomas Vincas Rakšnys
- Dokt. Rimantas Raudeliūnas

Atskirų temų ir modulių dėstymui kviečiami programos partnerių (PMI, DXC, Barclays) atstovai ir Vakarų Europos universitetų dėstytojai.
Programos partneriai susitikimų su magistrantais metu dalijasi savo praktinėmis žiniomis iš šiuo metu vykdomų ir jau pabaigtų projektų, sistemingai papildo paskaitų ir seminarų temas savo įžvalgomis ir patirtimi, pristato projektų įgyvendinimo sėkmės istorijas ir iššūkius. Tai numatyta šiuose studijų dalykuose: „Projektų vadybos teorija“ ir “Taikomieji projektų valdymo aspektai”.

Projektų vadybos magistrantai dalyvauja baigiamųjų darbų mentorystės programoje. Programos partnerių atstovai padeda studentams identifikuoti realias projektinėje veikloje kylančias problemas ir ieškoti jų sprendimo taikant mokslinius tyrimo metodus. Todėl studentų magistriniai darbai nuo pat jų rengimo pradžios turi ne tik teorinę, bet ir praktinę vertę.  

 Programos vadovas - prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto profesorius, el. p.: avalickas@mruni.eu, tel. nr. 8615 27482 (kreipkitės visais su studijomis šioje programoje susijusiais klausimais).

Programos alumnas - Skirmantas Gricius, tel.nr. 8674 77926, el.p.: skirmgrc@gmail.com (kreipkitės, jeigu norite sužinoti, kaip sekėsi studijuoti programoje) "Projektų valdymo magistro programa išties buvo gera kombinacija tarp teorijos, praktikos. Čia prisiliečiau prie projektų valdymo iš skirtingų pusių -dėstytojų, programos partnerių ir grupiokų. Programa davė ne tik pagrindą projektų valdymui, bet ir vertingas pažintis, kurios tęsiasi ir šiandien tarp projektų valdymo entuziastų."


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

Projektų vadybos instituto (PMI) renginiai:

Programos vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab. 

Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu