Projektų vadyba viešajame sektoriuje

VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisViešasis administravimas
Valstybinis kodas
6211LX076
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmėIštęstinės studijos - 2 m.
Ištęstinės studijos vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.
Visos paskaitos ir dalis seminarų, negalintiems atvykti  transliuojamos realiu laiku  ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina (2020 m.)Ištęstinės studijos - 984 eurai už semestrą

Studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo profesionalus, turinčius kompetencijas, reikalingas darbui viešojo sektoriaus institucijose, gebančius kritiškai analizuoti ir efektyviai spręsti viešojo administravimo, viešojo sektoriaus organizacijų valdymo ir veiklos tobulinimo problemas pasitelkiant projektų vadybos teoriją ir metodus, gebančius diegti naujoves savo veikloje bei pasirengusius dirbti mokslinį tiriamąjį darbą.

Studijų išskirtinumas

 • Realus projektų vadybos profesionalų poreikis. Šiuo metu rinkoje trūksta tinkamai parengtų projektų vadovų, kurie gebėtų taikyti projektų vadybos metodus įvairiose viešojo administravimo sferose.
 • Programa remiasi PMBOK (Project Management Body of Knowledge 6), PRINCE 2 ir AGILE kompetencijomis, reikalingomis dinamiškoje rinkoje dirbančiam projektų vadovui. Baigę Projektų vadybos magistrantūrą absolventai bus teoriškai pasirengę PMI sertifikacijai (PMP – Project management professional).
 • Galimybė įgyti praktinės patirties. Studijuojant programoje bus sudarytos galimybės per paskaitas bendrauti su projektų vadybos praktikais, dirbančiais programos partnerių institucijose. Paskaitų ir seminarų metu praktinės žinios bus gilinamos sprendžiant realias projektų vadybos problemas ar susipažįstant su tuo, kaip šios problemos buvo sprendžiamos profesionalų.
 • Karjeros galimybės. Baigusieji šią viešojo administravimo studijų programos specializaciją galės dirbti vyriausybėje, ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus organizacijose ar institucijose įvairaus lygmens valstybės tarnautojais ir pareigūnais, atsakingais už projektų valdymą bei koordinavimą, taip pat nevyriausybinėse ar visuomeninėse organizacijose vykdančiose projektines veiklas.


Studijuojami dalykai

 • Viešojo administravimo lyginamoji analizė
 • Viešojo sektoriaus reformų politika
 • Projektų vadybos teorija
 • Taikomieji projektų valdymo aspektai
 • Lyderystė projektų vadyboje
 • Žmogiškųjų išteklių vadyba
 • Valstybės tarnybos lyginamoji analizė
 • Viešųjų paslaugų vadyba
 • Komandos ugdymas ir bendradarbiavimo organizavimas
 • Retorika ir įvaizdžio vadyba
 • Strateginis sprendimų priėmimas
 • Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai
 • Mokslinių tyrimų metodologija

Studijų programos smulkus aprašas 

Įgyjamos dalykinės kompetencijos

 • Gebėjimas analizuoti ir daryti įtaką viešojo valdymo procesams;
 • Gebėjimas suprasti, analizuoti ir vertinti strateginio valdymo procesus ir jo elementus, įskaitant strateginio projektų valdymo procesus ir elementus pagal PMBOK (Project management body of knowledge, liet. Projektų vadybos profesinių žinių ir kompetencijų visuma) rekomendacijas;
 • Gebėjimas įvertinti vidinės ir išorines projektų prielaidas bei įgyvendinimo sąlygas ir inicijuoti bei planuoti projektus;
 • Gebėjimas tinkamai vykdyti ir valdyti projekto turinį;
 • Gebėjimas prižiūrėti ir kontroliuoti projekto kokybę bei užtikrinti numatytų rezultatų pasiekimą.

Specializacijos dėstytojai turi reikalingą teorinį ir metodinį pasirengimą (išleisti vadovėliai, monografijos, moksliniai straipsniai) bei praktinio darbo patirtį (darbas Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių vyriausybėse ir ministerijose, tarptautinėse organizacijos, privačiame sektoriuje), atstovauja vadybos ir viešojo administravimo, ekonomikos, psichologijos bei kitas mokslų kryptis.

Programos vadovas - prof. dr. Andrius Valickas

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747