Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas   

 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SN718M110306

Bendruomeninė mediacija ir koučingas

6

SN718M110314

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN718M110304

Nevyriausybinių organizacijų vadyba

6

SN718M110301

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

SN718M110308

NVO ir vietos bendruomenių vieta viešojo valdymo sistemoje

6

SN718M110302

Praktika (NVO ar vietos bendruomeninėje organizacijoje)

6

SN718M110307

Teisės ir politikos sąveika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN718M110305

Socioedukacinis darbas NVO ir vietos bendruomenėse

6

SN718M110309

Sprendimų priėmimo modeliavimas trečiajame sektoriuje

6

SN718M110303

Viešųjų paslaugų vadyba

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

SN718M110312

IT (informacinių technologijų) taikymas NVO ir vietos bendruomenių valdyme

6

SN718M110310

Tarpsektorinė vadyba

6

SN718M110311

Vadybos ir administravimo tyrimų teorija ir praktika

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SN718M110313

Magistro baigiamasis darbas

24

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747