Karjeros galimybės

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)         
SOCIALINIAI PARTNERIAI APIE SECIALIZACIJĄ:


LR seimo narys Liutauras Kazlavickas: "Ši specializacija yra aktuali nes pastaraisiais metais Lietuvoje sparčiai plečiasi NVO ir vietos bendruomenių tinklas. Vietos bendruomeninės organizacijos tamp air vietos politiką formuojančiomis (strateginiai planai, programos irk t.) ir politiką įgyvendinančiomis (projektai, ES projektas VVG ir k t.) organizacijomis. O tam reikia kompetencijų. Tikiuosiu, kad ši specializacija tam pasitarnaus."
Kauno bendruomenių centrų asociacijos prezidentas prof. Ramūnas Navickas: "Gyventojų dalyvavimas visuomeninėje veikloje, bendruomenių įsitraukimas sprendžiant aktualius gyvenamosios aplinkos, kultūrinius, socialinius, saugumo klausimus – yra svarbi priemonė, stiprinanti viešosios politikos sprendimų kokybę, pasitikėjimą demokratija ir viešojo sektoriaus sprendimais, sprendimų skaidrumą ir viešojo sektoriaus atskaitomybę. Todėl bendruomenių stiprinimas, plėtra ir palaikymas svarbus visuose viešosios politikos lygmenyse. Prie to prisidės ir programos specializacija."
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas dr. Arimantas Račkauskas: "Bendradarbiaujant su valdžios institucijomis priimtas NVO plėtros įstatymas, įkurta respublikinė NVO taryba. NVO, tarp jų ir vietos bendruomenių organizacijos plečia savo veiklą, priima naujus iššūkius. Tam reikia kvalifikuotų specialist todėl ši specializacija bus vienas iš šaltinių ruošiant kompetetingus specialistus."