Karjeros galimybės


 • Studentai, baigę Nepaprastųjų situacijų valdymo magistro programą, turės reikalinagas kompetencijas dirbti tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuose, kur reikalingi specialistai, gebantys prognozuoti ir analizuoti grėsmes, vertini ir valdyti rizikas, planuoti ir įgyvendinti prevencines saugumo vadybos priemones.
 • Įdarbinimo galimybės viešajame sektoriuje aprėpia daug institucijų, kurių veikla tiesiogiai susijusi su saugumo užtikrinimu (krašto apsaugos, vidaus reikalų, aplinkos apsaugos, susisiekimo, sveikatos apsaugos, ūkio, energetikos, užsienio reikalų sistemų institucijos, savivaldybės ir kt.).

  Nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programą studijuojančių/studijavusių studentų atsiliepimai:

  • Egidija: Nepaprastųjų situacijų valdymo programa man, atėjusiai studijuoti iš visiškai nieko bendro su šia specialybe neturinčios anglų filologijos studijų programos, padėjo išplėsti akiratį, pagilino ekspertines, specifines žinias ir tikrai pozityviai papildė mano gyvenimą. Kievienas dėstytojas – asmenybė. Visa studijų programa buvo be galo įdomi, originali ir daugiadisciplininė, įtraukė nuo pat pirmosios paskaitos. Kiekvienas naujas dalykas papildė vienas kitą, o modulinis mokymasis padėjo susitelkti ir gilinti žinias ties vienu konkrečiu moduliu. Studijų mokomieji dalykai vienaip ar kitaip padėjo augti man, kaip asmenybei. Mokomosius dalykus dėstė savo srities specialistai ir profesionalai, kurie sugebėjo patraukti studentų dėmesį ir įtraukti juos į aktyvią veiklą paskaitų metu – diskusijos, darbas grupėse ir individualiai. Pusantrų studijų metų prabėgo be galo greitai, įdomiai ir naudingai...

  • Alina: Ši programa pritraukė dėmesį savo naujumu, plačiu dėstomų dalykų spektru ir tuo, jog juos dėstantys dėstytojai – kompetentingi savo srities profesionalai. Taip pat įžvelgiu ateities perspektyvas, susijusias su nepaprastųjų situacijų valdymo darbo niša. Studijos labai įdomios ir naudingos, kadangi dėstytojai dalinasi ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir praktinėmis. Vilioja galimybė plačiau pažvelgt į nepaprastųjų situacijų mechanizmo valdymą ir identifikuoti spragas tiek teisinėje bazėje, tiek vadybinėje. Įgyjami įgūdžiai, tokie kaip konfliktų valdymas, taikant skirtingas strategijas, derybos bei psichologiniai krizių valdymo aspektai, pritaikomi tiek priimant sprendimus ir valdant individų, visuomenės, bendruomenės elgesį ekstremaliųjų situacijų metu, tiek asmeniniame gyvenime. Ateina suvokimas, kad įvykus ekstremaliajai situacijai nebus laiko sudarinėti planų ir mąstyti kokios prevencinės, parengties ar atstatymo priemonės bus taikomos. Viskas turi būti suplanuota ir parengta iš anksto, nesvarbu kokio lygmens įvykis bebūtų. Man patinka, kad ši programa moko valdyti su ekstremaliaisiais įvykiais susijusias rizikas, priimti sprendimus, analizuoti, vertinti tiek technogeninio tiek gamtinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas, planuoti prevencijos, parengties ir atstatymo priemones ir užglaistyti esamas sistemos spragas, siekiant išvengti situacijas sukėlusias priežastis ir padarinius.

  Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747