Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

20M107901

Tarptautinė finansų sistema

6

20M107901

Tarptautinė prekyba paslaugomis

6

20M107901

Tarptautinės prekybos politika

6

20M107901

Verslo rizikos valdymas

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

20M107901

Logistikos procesų valdymas

6

20M107901

Magistro baigiamasis darbas

3

20M107901

Mokslinių tyrimų metodologija

6

20M107901

Tarptautinio verslo įžvalga

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

20M107901

Elektroniniai atsiskaitymai

6

20M107901

Elektroninio verslo reguliavimas

6

20M107901

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

20M107901

Intelektinė nuosavybė

6

20M107901

Tarptautinė rinkodara

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

20M107901

Magistro baigiamasis darbas

21