EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisVerslas
Valstybinis kodas6211LX073
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos magistras (Verslo krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 metai, iš kurių 1,5 metų vyksta studijos ir 0,5 metų rašomas  magistro baigiamasis darbas (MBD). MBD parašius per 1,5 metų, yra galimybė jį ginti anksčiau.

Paskaitų tvarkaraštis:

studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.).

Dalyvavimas paskaitose:

gyvenantiems ne Vilniuje, užsiėmimai transliuojami tiesioginiu (on-line) režimu.

Studijų kalba   
Lietuvių  

Programą kuruoja MRU Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centras 

Programos išskirtinumas: Tai vienintelė magistrantūros studijų programa Lietuvos aukštosiose mokyklose, orientuota ruošti šios specifinės srities – muitinės ir tarptautinės prekybos logistikos – aukštos kvalifikacijos tyrėjus, vadovus, lyderius.

Globalizacija, sparčiai augantys prekybos mastai bei krovinių srautų apimtys nulėmė neišvengiamos muitinės ir tarptautinės prekybos subjektų partnerystės poreikį.   Perspektyvinės raidos dokumentuose pažymima, kad  „Prekybos politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“. Laikmečio reikalavimas – muitinės teisės aktų, taisyklių ir procedūrų harmonizavimas, efektyvus dokumentų, informacijos apdorojimas, taikant automatines duomenų apdorojimo priemones, diegiant „vieno langelio“, „vieno sustojimo“, e-muitinės bei įgyvendinant kitus konceptualius tarptautinės prekybos politikos realizavimo projektus. Anot Pasaulio muitinės organizacijos generalinis sekretorius K. Mikuriya – skaitmeninė muitinė: pažangus įsitraukimas į tarptautinę prekybą.

Šių dienų muitinei tenka organizacinis, vadybinis  vaidmuo pasiskirstant su tarptautiniu verslu socialiai atsakingais įpareigojimais dėl saugaus verslo užtikrinimo, kontrolės standartų ūkio subjektams taikymo, remiantis inovatyviais metodais. Ne mažiau aktualus uždavinys bendromis verslo ir muitinės pastangomis garantuoti piliečių saugą ir saugumą, apsaugoti juos nuo kontrabandinių, suklastotų prekių, pažeidžiančių sąžiningos konkurencijos principus ir galinčių kenkti žmonių sveikatai, aplinkosaugai.

Formuojasi nauja mokslinių tyrimų – muitinės logistikos, – kryptis, nagrinėjanti muitinės, verslo, logistikos procesus, siekiant adekvačiai spręsti tarptautinės prekybos modernizavimo, jos palengvinimo problemas kartu užtikrinant prekių srautų saugumą, našų ir efektyvų jų aptarnavimą. Muitinei tapus svarbia ir svaria tarptautinės tiekimo grandinės dalimi,  tarptautinio verslo subjektams aktualu žinoti ir pasinaudoti muitinės ir verslo partnerystės teikiamais privalumais.

Ką kviečiame studijuoti šioje programoje?

 • Asmenis, turinčius universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studentams, bakalauro studijų metu, neturėjusiems verslininkystėje reikšmingų verslo vadybos bei logistikos dalykų, programos pirmajame semestre numatyti du papildomi išlyginamieji studijų dalykai – Verslo vadyba ir Logistika.

 • Norinčius įgyti tarptautinės prekybos, logistinės, muitinės veiklų specifinių kompetencijų ir siekiančius lyderystės šiose srityse. Jiems sudaromos palankios sąlygos individualiai gilinti savo žinias ir įgūdžius, rengti sau reikšminga tema magistro baigiamąjį darbą  muitinės logistikos ir tarptautinio verslo srityse. Specialių kompetencijų modulius pateikia TV&ML centras ir jo nariai (Tarptautinio verslo ekspertų konfederacija, Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija). Mokymai organizuojami MRU. 

Studijų programos tikslo, turinio ir studijų organizavimo unikalumas:

tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos vadybininkus, gerai žinančius šiuolaikinės tarptautinės prekybos politiką ir joje vykstančius procesus, gebančius atlikti ekspertinius tyrimus, diegti  muitinėje ir versle prekių srautų valdymo inovacijas, plėtoti ir tarptautintį verslą, megzti partnerystės ryšius didinant muitinės, verslo ir kitų suinteresuotųjų šalių veiklų sinergiją, socialinį atsakingumą.

turinys – daugiau negu 60% dalykų tiesiogiai, o kiti dalinai siejasi su programoje keliamais tikslais. Dalykai orientuoti suteikti siekiamų ekspertinių, vadybinių kompetencijų muitinės veiklos (pvz. Muitinės prižiūrimų srautų logistinis aptarnavimas,  Muitinės auditas ir finansinių interesų apsauga ES, E-muitinė ir kt.), tarptautinės prekybos (pvz., Tarptautinės prekybos  politika, Ekonomikos globalizacija ir tarptautinio verslo tendencijos, Logistikos rinkodara, Elektroninio verslo reguliavimas ir kt.), muitinės ir verslo partnerystės (pvz., Išmanioji logistika, Muitinės ir verslo bendradarbiavimo  strategija, Rizikos valdymas tarptautinėje tiekimo grandinėje ir kt.) srityse. Studentai įgis gebėjimų mokslinės metodologijos pagrindu vertinti priimamų sprendimų kompleksiškumą, jų veiksmingumą ir numatyti galimus padarinius.

studijų organizavimas:

 • dalykai dėstomi semestre juos sugrupuojant po du arba tris modulius dviem etapais. Pirmo etapo modulius užbaigus ir išlaikius egzaminus, studijuojami to semestro antros grupės moduliai;
 • dėstytojų paskaitos transliuojamos internetu, todėl neturintys galimybių jų klausyti auditorijoje, gali gauti žinių ir stebėti jam įdomias paskaitas sau patogioje vietoje studijų tvarkaraštyje nustatytu laiku;
 • dalykų studijos baigiamos per tris studijų semestrus (per 1,5 metų). Ketvirtas semestras skirtas vien magistro baigiamojo darbo (MBD) rašymui. Todėl parengusiems MBD iki trečio semestro pabaigos ir gavusiems vadovo pritarimą jį teikti darbų gynimo komisijai, studijas gali baigti per 1,5 m.

Kas dėstys? programa orientuota ugdyti studijuojančiųjų konceptualų mąstymą ir, atsižvelgiant į rinkos poreikius, suteikti specifinių būsimos praktinės veiklos kompetencijų, lavinti savarankiškus gebėjimus siekiant karjeros aukštumų. Dalykų  modulius dėstys dėstytojai – studijų programos tikslų srityse dirbantys profesionalūs mokslininkai, tyrėjai, ekspertai,  praktikai:  

 • prof., hab. dr. Dalia Štreimikienė – įtraukta į JT KKKK (UN FCCC) pagrindinių ekspertų sąrašą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų vertinimo ir prognozavimo srityje.  2016 m. atliko JAV pranešimo JT KKK (UN FCCC) sekretoriatui vertinimą. 2015-2017 m. atliko ES „Horizont 2020“ programos projektų vertinimą, 2014-2015 dirbo Europos Komisijos Patarėjų energetikos srityje grupėje, yra LMT ekspertė ir atlieka MITA pateiktų projektų vertinimą.

 • prof., dr. Alfonsas Laurinavičius – Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidiumo pirmininkas, TV&ML centro direktorius, Muitinės konsultacinio komiteto narys;

 • doc., dr. Danutė Adomavičiūtė – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamento) Ūkio subjektų patikrinimo skyriaus vyriausioji inspektorė, tarptautinė ekspertė;

 • Monika Petkevičiūtė-Stručko – Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA generalinė sekretorė;

 • doc., dr. Alvydas Jablonskis – Lietuvos muitinės tarpininkų asociacijos prezidentas, Muitinės konsultacinio komiteto narys, tarptautinis ekspertas ir kt.

Praktinio kūrybiškumo ir inovatyvumo modulius dėstys:

 • Jonas Miškinis – Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos muitinėje dirbantis nuo 1992 m., tarptautinis ekspertas;

 • Rymantas Budgenas - Lietuvos Respublikos Muitinės atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje (Maskvoje), dešimtmečio patirtis tarptautiniame versle ir penkiolikos metų patirtis muitinės įstaigose;

 • dr. Tautvydas Banelis – Muitinės informacinių sistemų centro direktorius, Lietuvos muitinės atstovas Europos Komisijos Elektroninės muitinės darbo grupės veikloje; Lietuvos muitinės Elektroninės muitinės programos vadovas;

 • dr. Jonas Reklaitis – Muitinės laboratorijos direktoriaus pavaduotojas, buvęs Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas, tarptautinis ekspertas;

 • Studijų procese dalyvaus MRU ir TV&ML centro nariai, partneriai: Muitinės departamento,  AB „Lietuvos geležinkeliai“, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos, Lietuvos muitinės tarpininkų asociacijos, UAB „Eurospektras“, UAB „Intrans“, UAB „Tegasus“, UAB „Eurokorma“ , viešųjų logistikos centrų, logistikos kompanijų atstovai.

 • Kviestiniai dėstytojai – siekiant žengti koja kojon su šiuolaikinio globalaus verslo ir muitinės logistikos modernizavimo tendencijomis, pagal galimybes ir studentų poreikį bent kartą metuose kitų šalių gerąją patirtį, sėkmės istorijas pristatys, teorinius ir praktinius užsiėmimus praves užsienio šalių mokslininkai, ekspertai. 

Galimybės studijuoti užsienyje? Studentams suteikiama galimybė studijuoti užsienyje pagal įvairias mainų programas, dalyvauti vasaros mokyklose užsienyje. Daugiau informacijos čia 
Programos vadovas - prof. dr. Irmantas Rotomskis, el. paštas  irotom@mruni.eu (pasiteiravimui dėl stojimo)

 

Kontaktai pasiteiravimui apie programą: Alvydas Jablonskis, al.jablonskis@gmail.com


Kontaktai pasiteiravimui apie karjeros galimybes: LMTA@asista.lt
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

 
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747