Priėmimo sąlygos


Reikalavimai stojantiesiems: stojantysis turi turėti universitetinį teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba kitų studijų sričių universitetinį bakalauro laipsnį, kurie būtų baigę papildomas vienerių metų trukmės teisės krypties studijas Mykolo Romerio universitete, bei vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:


 2019 m. Priėmimo taisyklės


  Semestro studijų kaina (2019 m.)  Ištęstinės studijos - ? eur.

Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės

+370 85 2714 704
priemimas@mruni.eu