Priėmimo sąlygos


Reikalavimai stojantiesiems: stojantysis turi turėti universitetinį teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba kitų studijų sričių universitetinį bakalauro laipsnį, kurie būtų baigę papildomas vienerių metų trukmės teisės krypties studijas Mykolo Romerio universitete, bei vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.
Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.


  Priėmimo taisyklės


  Semestro studijų kaina (2020 m.)  Ištęstinės studijos - 984 eurų

Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės

+370 5 2714 704
+370 686 17431

priemimas@mruni.eu

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747