Karjeros galimybės

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)         

PROGRAMOS STUDENTŲ IR ABSOLVENTŲ ATSILIEPIMAI IR ĮSPŪDŽIAI APIE PROGRAMĄ

Programos studentė Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė

„Domėtis mediacija paskatino puikūs kolegų atsiliepimai apie praktinius MRU mediacijos mokymus.“
Mano susidomėjimo mediacija aplinkybės buvo neįprastos. Teisininkų aplinkoje sutikau žmogų grįžusį iš praktinių mediacijos mokymų. Likau sužavėta pasakojimu ir įspūdžiais, tai mane ir sudomino. Po studijų pradžios šioje programoje atsirado noras siekti darnos ir kompromiso, kad paprasti žmonės negąsdintų vienas kito bylinėjimusi teismuose, o suprastų, kad yra alternatyvių kelių ir būdų. Kaip ir visose kitose programose, taip ir mediacijos magistratūroje yra ką patobulinti. Mano manymu, reikėtų studentams rengti daugiau praktinių užsiėmimų. Ypač reikalinga galimybė dalyvauti parodomose mediacijose ir proga pabandyti paties vertinti realias situacijas. Per mediacijos studijas įgijau nemažai patirties, bet mano manymu, didžiausias mano įgūdis sulaikyti, kontroliuoti emociją. Dabar tai sekasi man daug geriau! Kalbėti visiškai ramiu tonu, valdyti situaciją siekiant, kad ne aš kurčiau sprendimą, bet šalys ieškotų sprendimo būdų. Taigi mediacija yra jėga, tačiau norint, kad šis metodas populiarėtų, būtina, kad valstybė skirtų daugiau dėmesio, lėšų ir pastangų.
Programos studentas Sergejus Sankovskis


„Išmokau kitaip reaguoti į konfliktines situacijas – suprantu, kad bet kokia konfliktinė situacija, visų pirma, turi būti įvertinta ir išanalizuota, o tada išspręsta.“
2014 m. studijuodamas Mykolo Romerio universitete (papildomos studijos), pirmą kartą išgirdau sąvoką ,,mediacija“, kai dėstytoja labai išraiškingai pasakojo savo įspūdžius iš seminaro. Visa grupė, o tarp jų ir aš, likome sužavėti. Būtent šis įvykis ir paskatino mane susidomėti ir plačiau išnagrinėti mediacijos institutą. Po sėkmingų papildomų studijų baigimo nedvejodamas pasirinkau magistrantūros mediacijos studijų programą.
Mano pagrindinis siekis – įgyti teorinių ir praktinių žinių šioje srityje, kurias galėčiau vėliau taikyti praktikuodamas. Mano nuomone, geriausiai mediacijos studijos pristatomos Mykolo Romerio universitete, nes dėstytojai, dėstantys pagal mediacijos programą, ne tik dėsto ,,sausą“ teoriją, bet yra šios srities inovatoriai, su didžiule iniciatyva, praktikuojantys ar turėję patirties teisės taikyme.
Studijuodami kiekvieną kartą sužinome tokių  praktinių dalykų, kurie naudingi ne tik sprendžiant kitų asmenų konfliktus, bet ir pritaikomi kasdieniniame gyvenime: šeimos santykiuose, kolektyve. Išmokau kitaip reaguoti į konfliktines situacijas – suprantu, kad bet kokia konfliktinės situacija, visų pirma, turi būti įvertinta ir išanalizuota, o tada  išspręsta. Manau, kad šioje srityje svarbios yra psichologijos žinios, todėl norėtųsi gauti dar daugiau šio dalyko žinių. Na, o didžiausią įspūdį man padarė mediacijos, teisinių derybų ir tarpasmeninių ir grupinių ginčų dalykų dėstymas.
Kadangi aš esu ilgametis statutinis teisėsaugos institucijų pareigūnas, pagal savo kompetenciją norėčiau akcentuoti, kad mediacija, kaip alternatyvi ginčų sprendimo priemonė, turėtų būti plačiau taikoma ne vien tik civiliniuose, komerciniuose ginčuose, bet ir darbo teisės srityje, ikiteisminiuose ginčuose. Teisėsaugos institucijose, kurios vienija apie 16 tūkstančių statutinių valstybės tarnautojų, kyla daugybė darbo ginčų, kurių metų įstaigose patiriamos didelės laiko ir lėšų sąnaudos dėl teisminių procedūrų. Mediacija šioje srityje leistų tokio pobūdžio ginčus išspręsti efektyviau, patiriant mažiau išlaidų, o tai leistų ženkliai taupyti valstybės biudžeto lėšas. Aišku, ši idėja reikalauja sisteminio požiūrio ir atitinkamo teisinio reguliavimo valstybės lygmenyje.
Tačiau, žiūrint į Lenkijos pavyzdį, nuoširdžiai tikiu, kad mediacijos perspektyvos Lietuvoje yra didžiulės ir tai neužilgo bus reali ir efektyvi priemonė sprendžiant darbo, šeimos ir kitus ginčus.
Programos absolventė Agnė Greblikaitė„Juk derėtis galima dėl visko!" :)
Pirmą kartą su sąvoka „mediacija“ susidūriau 2012 metais, kai netyčia sudalyvavau mokymuose „Policijos pareigūnų gebėjimų, užtikrinant efektyvų poveikį nepilnamečių delinkventiniam elgesiui, stiprinimas per atkuriamojo teisingumo modelių diegimą". Tada man pasirodė, kad tai visiškai netinkama taikyti Lietuvoje, o ypač policijos darbe. Tačiau labiau gilindamasi ir susipažindama su kitų šalių praktika, supratau, kad tai tikrai yra geras ir veiksmingas dalykas. Net pastebėjau, kad mediacija mes taikome ir savo darbe, nors vadindavom kitais vardais (prevenciniu pokalbiu, profilaktiniu pokalbiu).
Mediacijos magistrantūros studijų programą vertinu gerai. Čia dirba profesionalūs dėstytojai, išmanantys savo darbą. Manau, šauniausias dalykas yra tai, kad jie yra praktikai ir turi patirties, todėl studijų programa vis gerės ir tobulės kiekvienais metais.
Man labai patiko praktiniai užsiėmimai, todėl norėtųsi jų dar daugiau. Pačios geriausios praktinės pamokos buvo per „Mediacijos" paskaitas pas prof. R. Mienkowska-Norkienę ir „Derybų" pas doc. dr. N. Kaminskienę.
Dabartiniame darbe jau turiu galimybę siūlyti taikyti mediaciją kaip alternatyvą. Galiu pasakyti, kad kai žmonėms užsimeni apie mediacija, jie išklauso ir sutinka pabandyti. Pati taikiau mediaciją ir smagu tai, kad ji pavyko. Buvo pasirašytas susitarimas ir konfliktas kol kas neatsinaujino, nors prieš tai tęsėsi apie 8 metus.
Šiandien girdėdama viešoje erdvėje apie mediaciją aš džiaugiuosi: einama tinkamu keliu. Kuo daugiau viusomenės narių žinos apie tai, tuo bus geriau. Po truputį mediacija pradedama taikyti teismuose, probacijos tarnybose, policijoje. Dalyvaudama susitikimuose su bendruomenėmis dažnai išgirstu klausimą, gal galite mus papasakoti apie mediaciją. O girdint tokius klausimus, peršasi tik viena mintis, kad perspektyva yra didelė. :)