Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL318M105807

Gerovės valstybių teorijos ir lyginamoji socialinė politika: įvadas

5

SL318M105811

Kontinentinis modelis: Austrijos darbo ir socialinės apsaugos sistema

5

SL318M105805

Liberali gerovės valstybė

5

SL318M105809

Rytų Europos modelis: Lietuvos darbo ir socialinės apsaugos sistema

5

SL318M105815

Socialinių ir lyginamųjų tyrimų metodologija

5

SL318M105813

Šiaurės šalių modelis: Šiaurės šalių gerovės visuomenės

5

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL318M105819

Europos socialinė politika: turinys ir veikėjai

5

SL318M105817

Gerovės valstybės teorijos

5

SL318M105821

Kiekybiniai tyrimų metodai ir lyginamasis tyrimas

5

SL318M105823

Kokybiniai tyrimų metodai ir lyginamasis tyrimas

5

SL318M105827

Lyginamieji socialinės politikos tyrimai

5

SL318M105825

Mokslinis tiriamasis darbas

5

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

15

SL318M105831

Magistro baigiamasis darbas ir baigiamojo darbo seminaras

10

SL318M105829

Praktika

5

Pasirenkamieji dalykai

15

SL318M105839

Darbas, užimtumas ir gerovė

5

SL318M105843

Įvairių socialinės politikos sričių politinė dinamika

5

SL318M105837

Lytis ir socialinės idėjos

5

SL318M105835

Socialinė demografija

5

SL318M105841

Socialinė nelygybė ir atskirtis

5

SL318M105833

Šeimos politika

5

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL318M105845

Magistro baigiamasis darbas

30  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747