EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTAS

Studijų programos kryptisSociologija
Valstybinis kodas6281JX005
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Sociologijos krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 2 m. (priėmimas kas antrus metus)
Studijų kalba    
Anglų  
Studijų kaina1199 EUR už semestrą

Studijų programą parengė ir nuo 2008 m. vykdo Mykolo Romerio universitetas kartu su užsienio partneriais – Tamperės universitetu (Suomija) ir Linco Johano Keplerio universitetu (Austrija). 

Studijuoti priimami baigusieji socialinės politikos, sociologijos, socialinio darbo, ekonomikos, politikos ar kitų artimų socialinių mokslų bakalauro studijas bei gerai mokantys anglų kalbą.


Kodėl verta rinktis šią jungtinę programą?
Baigę programą padidinsite šansus sėkmingai įsidarbinti Europos Sąjungos, Lietuvos ir kitų šalių institucijose bei tarptautinėse organizacijose, taip pat galėsite tęsti studijas doktorantūroje, siekti akademinės karjeros šalies ir užsienio universitetuose.

Studijų programos tikslas - rengti kvalifikuotus sociologus, socialinės politikos bei gerovės ekspertus (analitikus ir tyrėjus) nacionalinėms, Europos ar tarptautinėms institucijoms / organizacijoms. Absolventai gebės rengti, įgyvendinti ir vertinti socialines programas bei projektus, parengti ir atlikti įvairius sociologinius tyrimus.

Įgyjamos kompetencijos:

Programos išskirtinumas - Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės magistro studijų programą parengė ir anglų kalba vykdo trys universitetai (MRU, UTA ir JKU). Programa integruoja šių šalių akademines tradicijas, profesorių ir kitų dėstytojų profesines kompetencijas bei vykdomų mokslinių tyrimų patirtį, studijos vyksta tarpkultūrinėje aplinkoje (programoje studijuoja Lietuvos, Suomijos, Austrijos, Rusijos, Čekijos, UK, Graikijos, JAV ir kitų valstybių studentai). Tai, kad programa yra jungtinė ir tarptautinė, išskiria ją nuo kitų sociologijos krypties studijų programų Lietuvos universitetuose. Programos unikalumą taip pat sąlygoja jos tarpdisciplininis pobūdis, specifiniai tikslai ir turinys bei inovatyvūs mokymosi metodai.
 

Baigimo diplomas:
Baigus studijų programą suteikiamas trijų universitetų rektorių pasirašytas sociologijos magistro diplomas. Studentai, atlikę numatytas procedūras, turi galimybę papildomai įgyti Tamperės universiteto diplomą.

Studijų organizavimo tvarka:

Studijos vyksta anglų kalba, taikomi inovatyvūs mokymo metodai, praktika atliekama nacionalinėse ir tarptautinėse, ES institucijose.
Kiekvieno semestro pradžioje vyksta intensyvūs 2 savaičių paskaitų kursai viename iš trijų partnerių-universitetų. Pirmojo semestro pradžioje intensyvios studijos vyksta Mykolo Romerio universitete, antrojo – Tamperės universitete, trečiojo – Linco Johano Keplerio universitete. Tolesnis mokymasis vyksta nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje, tai suteikia palankias galimybes dirbantiems studentams derinti darbą ir studijas.
Fizinis judumas 2 savaičių trukmės studijoms į Mykolo Romerio universitetą, Tamperės universitetą ir Linco Johano Keplerio universitetą yra privalomas. 

Įstojus į valstybės finansuojamą vietą, valstybė kompensuoja tik norminę studijų kainą. Kelionių, apgyvendinimo ir pragyvenimo Tamperėje bei Lince išlaidas studijuojantieji dengia iš asmeninių lėšų. Universitetai partneriai stengiasi surasti finansiškai palankiausias apgyvendinimo sąlygas hosteliuose šalia universitetų; studentai taip pat gauna nuolaidas universitetų kavinėse.

Studentai gali pasinaudoti Erasmus+ programa judumui finansuoti ir studijuoti antrą semestrą Tamperėje bei trečią semestrą Lince (minimali vienos išvykos trukmė yra 3 mėnesiai). Taip pat iš Erasmus+ lėšų galima vykti į praktiką pasirinktoje užsienio šalyje (minimali trukmė 2 mėnesiai). 


Studijų programos vadovė - doc. dr. Vidai Česnuitytei, el.p. v.cesnuityte@mruni.eu 
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

 
   Grįžti į Instituto programų sąrašą