Priėmimo sąlygos


Kokio išsilavinimo reikia, norint studijuoti Logistikos vadybą?


Studijuoti šioje programoje gali būti priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studentams bakalauro studijų metu neturėjusiems ekonomikos, verslo bei vadybos dalykų, programoje numatomi du papildomi studijų dalykai – Vadyba ir Ekonomikos teorija, kuriuos studijuojant per pirmąjį semestrą įgyjama trūkstama vadybos kompetencija.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.
Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.


Priėmimo taisyklės


  Semestro studijų kaina (2020 m.)    Nuolatinės studijos -  984 eurai
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747