Karjeros galimybės


Į
sidarbinimo galimybės: Absolventai gebės dirbti verslo įmonių ir organizacijų ar jų padalinių logistikos, marketingo ar kitų padalinių vadovais, dirbti verslo konsultacinį darbą nacionalinėse ir tarptautinėse konsultacinėse firmose (įmonėse), mokslinio tiriamojo pobūdžio darbą mokslo ir mokymo institucijose, kurti ir plėsti savarankišką verslą bei jam vadovauti. 
 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)         

 
 Kodėl verta rinktis Logistikos vadybos programą:    

Magistratūros studijoms pasirinkau naują, logistikos vadybos programą, kadangi tai perspektyvi, atsižvelgianti į studento poreikius programa. Turimas socialinis partneris VšĮ „Logistikos Akademija“ suteikia galimybę atlikti mokomąją praktiką, tad kiekvienas studentas savo teorines žinias gali pritaikyti ir praktiškai. Didelis studijų pliusas yra mokymąsis moduliais, tai leidžia įsigilinti į tuo metu dėstomą dalyką, geriau jį suprasti. Paskaitos dėstomos vakarais, tad dirbantiesiems nesunku prisiderinti prie studijų tvarkaraščio. Kiekvienas dėstytojas yra savo srities profesionalas, kuris stengiasi ne tik perduoti žinias, tačiau ir pasidalinti įgyta praktika. Svarbiausia, kad baigus šią specialybę atsiveria plačios įsidarbinimo galimybės, tiek įvairių verslo įmonių ir organizacijų logistikos padaliniuose, tiek marketingo, konsultacinio darbo rinkoje.
Greta Vegytė, Logistikos vadybos I kurso studentė