Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SN218M105405

Kibernetinio saugumo rizikų valdymas

6

SN218M105416

Kibernetinio saugumo teisinė aplinka

6

SN218M105404

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN218M105411

Viešųjų ryšių strategijos

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SN218M105407

Asmens duomenų apsauga

6

SN218M105421

E-valdžios ir e-demokratijos sprendimai

6

SN218M105401

Magistro baigiamasis darbas

3

SN218M105406

Saugumo ekonomika

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

SN218M105419

Intelektinė nuosavybė

6

SN218M105402

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

12

SN218M105409

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

SN218M105412

Interesų grupės ir lobizmas

6

SN218M105410

IT projektų vadyba

6

SN218M105408

Kūrybiniai vadybos ir lyderystės metodai

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

SN218M105403

Magistro baigiamasis darbas

21