Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX218M104006

Edukologinių tyrimų metodologija

6

SX218M104011

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

SX218M104001

Karjeros projektavimas

6

SX218M104008

Magistro baigiamasis darbas

6

SX218M104005

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX218M104002

Konsultavimas karjerai organizacijoje

6

SX218M104012

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

SX218M104009

Magistro baigiamasis darbas

6

SX218M104007

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

SX218M104013

Technologijomis grįsto mokymosi turinio kūrimas ir vertinimas

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX218M104003

Karjeros valdymo mokslinė tiriamoji praktika

6

SX218M104010

Magistro baigiamasis darbas

18

SX218M104004

Ugdymas karjerai

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747