Studijų dalykai

Pagrindiniai studijų dalykai

 
Finansų rinkų teorija, Kiekybiniai metodai ekonomikoje, Pinigų politika, Investicijų analizė ir valdymas, Tarptautinė finansų sistema, Vertybinių popierių rinkos, Finansų biržos.

Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SL118M104605

Finansų rinkų teorija

6

SL118M104614

Kiekybiniai metodai ekonomikoje

6

SL118M104615

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SL118M104611

Pinigų politika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL118M104606

Finansų statistika

6

SL118M104608

Kreditavimas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SL118M104607

Investicijų analizė ir valdymas

6

SL118M104609

Magistro baigiamasis darbas

6

SL118M104612

Tarptautinė finansų sistema

6

SL118M104602

Vertybinių popierių rinkos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL118M104601

Asmeninių finansų valdymas

6

SL118M104603

Finansinė elgsena

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL118M104604

Finansų biržos

6

SL118M104610

Magistro baigiamasis darbas

24


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747