Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas


Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN220M104215

Elektroninio verslo informacinės sistemos

6

SN220M104203

Elektroninio verslo strategijos ir sprendimai

6

SN220M104201

Elektroninio verslo teisinė aplinka

6

SN220M104210

Technologinių inovacijų vadyba ir komunikacija

6

SN220M104207

Verslumas elektroninėje erdvėje ir el. pardavimai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN220M104211

Elektroninės paslaugos

6

SN220M104202

E-marketingas ir rinkos tyrimai

6

SN220M104208

Intelektinė nuosavybė

6

SN220M104204

Magistro baigiamasis darbas

6

SN220M104216

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN220M104205

Magistro baigiamasis darbas

24

Pasirenkamieji dalykai

6

SN220M104206

El. mokėjimų rinkos

6

SN220M104217

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6