Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN218M104204

Elektroninio verslo strategijos ir sprendimai

6

SN218M104202

Elektroninio verslo teisinė aplinka

6

SN218M104211

Mokslinių tyrimų metodologija

6

SN218M104213

Technologinių inovacijų vadyba ir komunikacija

6

SN218M104208

Verslumas elektroninėje erdvėje ir el. pardavimai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN218M104201

Elektroninio verslo informacinės sistemos

6

SN218M104203

E-marketingas ir rinkos tyrimai

6

SN218M104209

Intelektinė nuosavybė

6

SN218M104205

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN218M104215

Elektroninės paslaugos

6

SN218M104217

IT projektų vadyba

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN218M104206

Magistro baigiamasis darbas

24

Pasirenkamieji dalykai

6

SN218M104207

El. mokėjimų rinkos

6

SN218M104210

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747