Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SX220M103920

Edukologinių tyrimų metodologija

3

SX220M103917

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

SX220M103932

Magistro baigiamasis darbas

3

SX220M103918

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

SX220M103919

Technologijų taikymas specialiajame ugdyme

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SX220M103929

Edukologinių tyrimų metodologija

3

SX220M103922

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

SX220M103923

Magistro baigiamasis darbas

3

SX220M103921

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

SX220M103933

Žaidybinimo taikymas: teorija ir praktika

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

SX220M103924

Edukacinių technologijų mokslinė tiriamoji praktika

6

SX220M103925

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SX220M103926

Konsultavimas karjerai organizacijoje

6

SX220M103930

Technologijomis grįsto mokymosi turinio kūrimas ir vertinimas

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

SX220M103928

Magistro baigiamasis darbas

18

Pasirenkamieji dalykai


SX220M103931

Andragogikos technologijos

6

SX220M103927

Švietimo projektų vadyba

6

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747