Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX218M103904

Edukologinių tyrimų metodologija

6

SX218M103911

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

SX218M103905

Magistro baigiamasis darbas

6

SX218M103908

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

SX218M103909

Technologijų taikymas specialiajame ugdyme

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SX218M103901

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

SX218M103906

Magistro baigiamasis darbas

6

SX218M103910

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

SX218M103912

Technologijomis grįsto mokymosi turinio kūrimas ir vertinimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SX218M103915

Konsultavimas karjerai organizacijoje

6

SX218M103903

Nuotolinio ir virtualaus mokymosi organizavimas

6

SX218M103913

Projektinės veiklos modeliavimas

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SX218M103917

Edukacinių technologijų mokslinė tiriamoji praktika

6

SX218M103907

Magistro baigiamasis darbas

18

Pasirenkamieji dalykai

6

SX218M103902

Nuotolinio mokymosi paramos sistemos

6

SX218M103914

Švietimo projektų vadyba

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747