Karjeros galimybės


Šią programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse (pvz., ypač Valstybinės darbo inspekcijos, SODRos, Respublikinės ir teritorinių darbo biržų skyriuose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, savivaldybėse ir kt.), visuomeninėse ir privačiose institucijose (Personalo, Juridiniuose skyriuose, profsąjungose ir kt.), ypač darbo teisinių santykių ir socialinės rūpybos srityse. 
Įstatymų nustatyta tvarka, šios programos absolventas, turintis universiteto teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnius, turi teisę tapti teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, antstoliu. 
Mykolo Romerio universitete pirmiausia baigiau Teisės bakalauro studijas. Ketvirtame kurse atlikau praktiką Valstybinėje darbo inspekcijoje prie SADM. Praktika man labai patiko, ten gavau ir darbo pasiūlymą. Taigi, vos gavusi bakalauro diplomą pradėjau dirbti vyr. specialiste vienoje prie Valstybinės darbo inspekcijos veikiančių darbo ginčų komisijų. Šis darbas suteikė man labai daug patirties, pamačiau kaip sprendžiami darbo ginčai, taigi įgijau ne tik teorinių, bet ir praktinių teisės žinių. Kiekvieną dieną darbe mačiau vis kitokias situacijas, vis sudėtingesnius ginčus, todėl didėjo asmeninis poreikis gilinti žinių bagažą būtent darbo teisėje. Dėl to įstojau į MRU Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės magistro programą. Šių studijų metu man svarbiausia buvo analizuojamos darbo teisės problemos, principai, diskusijos su dėstytojais, taip pat aptariamas naujasis socialinis modelis, kuris leido įsigilinti ir į šiandienos aktualijas. Magistro baigiamąjį darbą rašiau apie darbo ginčų institutą, taigi, tiek patirtis darbo ginčų komisijoje, tiek studijos MRU papildė vienos kitą, leido parašyti aktualų, visapusišką, ir svarbiausia man pačiai įdomų baigiamąjį darbą. Po sėkmingo magistratūros gynimo sekė pasiūlymas iš darbdavio pereiti į VDI Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyrių, kuriame dirbu iki šiol. Esu vyriausioji darbo inspektorė, konsultuoju asmenis iš visos Lietuvos darbo teisės klausimais. Darbas atsakingas, tačiau labai įdomus, kiekvieną dieną sužinau kažką naujo, o tobulėti visada yra kur. Taigi, nors tai tik pirmieji laipteliai mano, kaip teisininkės, karjeroje, tačiau studijos MRU padėjo didelį pagrindą. Norėčiau palinkėti ir kitiems drąsiai siekti savo svajonių, nebijoti naujovių ir iššūkių. 
 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)         

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747