Aplinkosaugos administravimas (VA specializacija)

 • Studijų sritis - Socialiniai mokslai.
 • Kryptis - Viešasis administravimas.
 • Trukmė - 1,5 metų nuolatinės studijos ir 2 metai ištęstinės studijos
 • KainaNuolatinės - 1199 EUR už semestrą, ištęstinės - 899 EUR už semestrą
 • Baigus studijas suteikiamas laipsnis – Viešojo administravimo magistras.

Aplinkosaugos administravimo Viešojo administravimo magistrantūros studijų programos specializacijos aprašai

Studijų programų aprašai

APLINKOSAUGA - INDĖLIS ATEITIES KARTOMS!

Studijų išskirtinumas

Tai unikali ir vienintelė tokia Aplinkosaugos administravimo specializacija. Lietuvoje nėra vykdomų panašių aplinkosaugos programų socialinių mokslų srityje. Tačiau aplinkosaugos specialistų poreikis yra labai platus ir ateityje tik didės. Tą rodo Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių poreikio analizė.

Studijos šioje specializacijoje orientuojamos į dabartinio laikotarpio aktualijas ir poreikį atitinkančias aplinkosaugos administravimo tendencijas Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse. Darbo rinkos tendencijos išskiria perspektyviausias profesijas pagal sritis. Perspektyviausiose profesijose viešojo administravimo ir aplinkosaugos administravimo specialistai yra išskiriami ir pabrėžiama, kad ekonomikos vystymasis skatins įvairias aplinkosaugos sritis.

Svarbu tai, jog studijuojantys šioje specializacijoje turės galimybę prisijungti prie Aplinkos valdymo laboratorijos vykdomų mokslinių projektų! Čia atlikti trumpalaikes praktikas, pritaikyti turimas žinias ir įgyti papildomų įgūdžių!

Studijų turinys

Specializacijoje studijuosite viešojo administravimo bei aplinkosaugos administravimų dalykus. Mokslinių tyrimų metodologiją. Šiuos aplinkosaugos dalykus: Aplinkos valdymo pagrindai, Saugomų teritorijų politika ir valdymas, Aplinkosaugos vadyba, Aplinkos kokybės valdymas, Geografinių informacinių sistemų taikymas valdyme. Taip pat Viešojo administravimo dalykus: Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas, Viešojo sektoriaus reformų politika, Viešųjų paslaugų vadyba, Viešojo administravimo teorijos, Vadyba, Viešojo administravimo lyginamoji analizė, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Strateginis projektų  valdymas, Strateginis sprendimų priėmimas. Studijos yra užbaigiamos magistro baigiamojo darbo gynimu arba projekto įgyvendinimu.

Karjeros galimybės

Specializacija yra tikslingai parengta, norintiems studijuoti šiuolaikinius viešojo administravimo ir aplinkosaugos administravimo klausimus ir įgyti teorinių bei praktinių žinių, įvairių kompetencijų ir įgūdžių (mokymosi, komunikacinių, bendradarbiavimo, konsultavimo, projektinių, praktinių darbo, verslumo ir sprendimų priėmimo), reikalingų analizuoti, tirti, kritiškai vertinti, prognozuoti ir modeliuoti vykstančius pokyčius ir procesus tarptautiniame lygmenyje. Įgytos teorinės ir praktinės žinios, kompetencijos ir įgūdžiai bei galimybė plėsti žinias ir įgūdžius projektinėje veikloje sudaro prielaidas specializacijos absolventams tapti konkurencingiems, siekiant karjeros nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose bei verslo subjektuose.

Studijas baigę absolventai galės įsidarbinti valstybinėse (Aplinkos ministerijos sistemoje) ir savivaldybių institucijose, viešosiose ir nevyriausybinėse organizacijose, privačiame sektoriuje tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungos bei kitose šalyse. 

Jeigu Jus domina Lietuvos ir pasaulio viešojo administravimo aplinkosaugos administravimo problemos, ir norite sužinoti daugiau, kurti ateitį aplinkosaugos administravime, pasirinkite Aplinkosaugos administravimo specializaciją!


Programos vadovas - prof. dr. Pranas Mierauskas (el. p. mierauskas@mruni.eu). P. Mierauskas turi daugiametės dėstymo ir mokslinės patirties aukštosiose mokyklose, yra dėstęs Vilniaus universitete ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. Profesorius yra vadovavęs daugeliui tarptautinių gamtosaugos projektų, turi nemažą mokslinės veiklos praktiką užsienyje ir Lietuvoje. P. Mierauskas yra publikavęs monografiją, vadovėlį bei daug mokslinių straipsnių užsienyje ir Lietuvoje. Moksliniai jo interesai yra saugomų teritorijų valdymas ir politika, gamtosaugos ir gamtotvarkos planavimas. Turi daugiametės dėstymo ir mokslinės patirties aukštosiose mokyklose.

Programos alumnė - Agnė Banevičienė (studijavo Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistrantūros programoje. Šią programą atnaujinus ji perdaryta į Viešojo administravimo programos Aplinkosaugos administravimo specializaciją), tel. nr. 8684 02651, el.p. agnebaneviciene@gmail.com (kreipkitės, jeigu norite sužinoti, kaip sekėsi studijuoti programoje).

„Šios studijos man suteikė ne tik neįkainojamas žinias aplinkosaugos srityje, bet ir galimybę stebėti ir dalyvauti aukščiausio lygio susitikimuose -  tiek Europos Sąjungos koordinaciniuose, tiek JTO Generalinės Asamblėjos diskusijose kartu su šalių vadovais sprendžiant klimato kaitos bei tvaraus ir socialiai atsakingo plėtojimo diskusijose." 


Specializacijos vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab.
Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu


Studijų programą kuruojantis Studijų programos komitetas ir programos kuratorius (dėstytojas)


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747