MYKOLO ROMERIO TEISĖS MOKYKLA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6211KX007
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmėIštęstinės studijos- 2 m.

Studijos vyksta - penktadieniais ir šeštadieniais. Penktadieniais visos paskaitos ir seminarai vedami nuotoliniu būdu nuo 18 val. virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“. Šeštadieniais paskaitos ir seminarai vedami universiteto patalpose nuo 9 val. iki 16.15 val.; dalis paskaitų ir seminarų bus taip pat vedami nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“ pagal iš anksto suderintą paskaitų ir seminarų tvarkaraštį.

Studijų kalba    
Lietuvių  
Studijų kaina (2019 m.)899 EUR už semestrą

KODĖL VERTA RINKTIS ADMINISTRACINĖS TEISĖS MAGISTRANTŪRĄ? 

  • Administracinės teisės magistro programa yra unikali ir vienintelė tokia studijų programa Lietuvoje;
  • Programa orientuota į valstybės tarnybą ir valstybės tarnautojus (pareigūnus), kurie rengia teisės aktų projektus, teikia administracines paslaugas, atstovauja institucijos interesus teismuose ir vykdo kitas teisinių žinių reikalaujančias funkcijas;
  • Programa parengta bendradarbiaujant su Valstybės tarnybos departamentu ir kitomis viešojo administravimo institucijomis;
  • Studijų metu susipažinsite su viešajame bei privačiame sektoriuose vykstančiais procesais ir administracinės teisės reguliavimo sistemų valdymo ypatumais; gebėsite išmanyti šio sektoriaus problemas ir siūlyti jų sprendimo kryptis; įgysite kitas žinias bei gebėjimus, būtinus šiuolaikiniam teisininkui.
  • Programoje dėsto administracinių teismų teisėjai, advokatai, aukštas pareigas viešojo administravimo institucijose einantys specialistai bei mokslininkai.

Reikalavimai stojantiesiems: universitetinis teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba universitetinis bakalauro laipsnis kitose srityse ir vienerių metų trukmės papildomos teisės studijos MRU bei atitikimas priėmimo į universitetą konkursinėms sąlygoms.

Daugiau informacijos apie programą:

Programos vadovas doc. dr. Andrejus Novikovas:

"Kasdienėje veikloje valstybės tarnautojai privalo gebėti rengti teisės aktų projektus, kvalifikuotai teikti administracines paslaugas (tame tarpe per elektroninės valdžios sistemas), dalyvauti viešuose pirkimuose, atstovauti institucijos interesus administraciniuose teismuose, išmanyti ir žinoti valstybės tarnybos aktualų teisinį reglamentavimą, taikyti teisės aktus ir kt. Siūlomi Administracinės teisės magistrantūros programos dalykai atliepia šios dienos valstybės tarnybos poreikiams bei yra orientuoti į valstybės tarnautojų gebėjimų ir kompetencijų ugdymą minėtose veiklose"


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS