TEISĖS MOKYKLA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6211KX007
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmėIštęstinės studijos- 2 m.
Ištęstinės studijos vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais (tarp 9 val. ir 16.00 val.). Dalis paskaitų ir seminarų, negalintiems atvykti, transliuojamos realiu laiku ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.
Penktadieniais užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.
Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete, studentams, negalintiems atvykti, užsiėmimai transliuojami realiu laiku ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.  

Studijų kalba    
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)984 eurų už semestrą

KODĖL VERTA RINKTIS ADMINISTRACINĖS TEISĖS MAGISTRANTŪRĄ? 

  • Administracinės teisės magistro programa yra unikali ir vienintelė tokia studijų programa Lietuvoje;
  • Programa orientuota į valstybės tarnybą ir valstybės tarnautojus (pareigūnus), kurie rengia teisės aktų projektus, teikia administracines paslaugas, atstovauja institucijos interesus teismuose ir vykdo kitas teisinių žinių reikalaujančias funkcijas;
  • Programa parengta bendradarbiaujant su Valstybės tarnybos departamentu ir kitomis viešojo administravimo institucijomis;
  • Studijų metu susipažinsite su viešajame bei privačiame sektoriuose vykstančiais procesais ir administracinės teisės reguliavimo sistemų valdymo ypatumais; gebėsite išmanyti šio sektoriaus problemas ir siūlyti jų sprendimo kryptis; įgysite kitas žinias bei gebėjimus, būtinus šiuolaikiniam teisininkui.
  • Programoje dėsto administracinių teismų teisėjai, advokatai, aukštas pareigas viešojo administravimo institucijose einantys specialistai bei mokslininkai.

Reikalavimai stojantiesiems: universitetinis teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba universitetinis bakalauro laipsnis kitose srityse ir vienerių metų trukmės papildomos teisės studijos MRU bei atitikimas priėmimo į universitetą konkursinėms sąlygoms.

Daugiau informacijos apie programą:

Programos vadovas doc. dr. Andrejus Novikovas:

"Kasdienėje veikloje valstybės tarnautojai privalo gebėti rengti teisės aktų projektus, kvalifikuotai teikti administracines paslaugas (tame tarpe per elektroninės valdžios sistemas), dalyvauti viešuose pirkimuose, atstovauti institucijos interesus administraciniuose teismuose, išmanyti ir žinoti valstybės tarnybos aktualų teisinį reglamentavimą, taikyti teisės aktus ir kt. Siūlomi Administracinės teisės magistrantūros programos dalykai atliepia šios dienos valstybės tarnybos poreikiams bei yra orientuoti į valstybės tarnautojų gebėjimų ir kompetencijų ugdymą minėtose veiklose"


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS